PHILOS HEEFT TWEE LEESGROEPEN: 

deze liggen voorlopig stil, maar indien er belangstelling is voor Vitali dan kunt u zich opgeven bij Herman Overmars (die hieronder).

Lees en discussiegroep VITALI

Lees en discussiegroep VITALI

De lees- en discussiegroep Vitali stelt zich ten doel boeken te lezen en te bespreken van verschillende auteurs die een eigen beschouwelijke en analyserende benadering presenteren van onderwerpen met een sociaal-maatschappelijk, politiek-filosofisch of moreel karakter.

Onder meer zijn de volgende boeken behandeld:

Paul Verhaeghe - Autoriteit; Michael Sandel - Politiek en Moraal. Filosofie voor het publieke debat; Jan Keij - Levinas in de praktijk (een handleiding voor het best mogelijke helpen in privé/zorg); Hannah Arendt - Totalitarisme; Woei-Lien Chong - Filosofie met de vlinderslag en Michael Sandel - Rechtvaardigheid: wat is de juiste keuze; Tom van der Meer - Niet de kiezer is gek; Yuval Noah Harari - Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid en zijn boek Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst.

Uit de serie Kleine Klassieken: Kant - Naar de eeuwige vrede.

De keuze van de boeken gebeurt in onderling overleg aan de hand van verschillende suggesties. Afhankelijk van het gewicht van de teksten worden de boeken in delen van 60 tot 100 bladzijden gelezen. De gedachtewisseling hierover vindt plaats bij een van de leden thuis in ongedwongen en open bijeenkomsten. De structuur in die besprekingen volgt uit de afspraak dat ieder lid ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst aan de andere leden maximaal twee vragen, resp. discussiepunten mailt, die vervolgens op de betreffende avond worden besproken.

Vitali bestaat uit maximaal acht personen, die iedere derde donderdagavond van de maand bijeenkomen. 

​Belangstellenden kunnen zich melden (en informatie vragen) bij Herman Overmars: h.e.j.overmars@ziggo.nl 

Leesgroep MIEMERN  ( opgericht medio 2017)

Wij, leesgroep Miemern, lezen boeken die gespreksstof opleveren over het dagelijks leven. Het betreft boeken of artikelen over onderwerpen die van belang zijn voor ons op persoonlijk vlak of die betrekking hebben op ontwikkelingen in de samenleving. Dit kan gaan over maatschappij en politiek, moraal, natuur en milieu, kunst en cultuur. Maar het mag over ieder onderwerp gaan. Er is ruimte voor de interesses van de lezers.

Wij zoeken op een prettige manier naar verbreding en verdieping van onze kennis. Onbevooroordeeld open staan voor ieders standpunt is hierbij van belang. Reflectie kan bij ons samengaan met humor. Stilstaan bij een onderwerp is belangrijker dan vooruitgaan. Zo zijn er mogelijkheden voor bespiegeling op een noodlot, een plotselinge inval, voor bewondering of verwondering.


Frequentie: 1 x per zes weken, zoals het past in de agenda van de lezers.

We hebben gelezen Martha Nussbaum: Oplevingen van het denken,

Friederich Nietzsche: De vrolijke wetenschap en Peter-Paul Verbeek: Op de vleugels van Icarus


 
Nieuwe lezers zijn welkom. Informatie en aanmelding voor Miemern bij:

Paul Monninkhof - paulmonninkhof@gmail.com.