top of page

Let op: aanvangstijd 19.30 uur.

01.11. Nathalie Beekman.
Subjectificatie en het zich verhouden tot het onbeantwoordbare, het onvoorziene en het ongerijmde.
Subjectificatie is een pedagogisch begrip dat door onderwijsfilosoof Gert Biesta is ontwikkeld, geïnspireerd door Hannah Arendt’s notie van ‘actie’. Een kunst- & filosofielab kan bijdragen aan ruimte voor subjectificatie in het onderwijs omdat hier polyfonische dialogen gevoerd kunnen worden waarin de authentieke, creatieve en verantwoordelijke stemmen van kinderen naar voren komen. Dit was een belangrijke bevinding in het PhD onderzoek ‘Ruimte voor Polyfonie’ dat Nathalie Beekman deed op een multiculturele basisschool in Groningen.

In deze lezing vertelt Nathalie Beekman over de werkwijze en theoretische achtergrond van het kunst-& filosofielab, Sparklab. In haar PhD onderzoek ‘Ruimte voor Polyfonie’ wordt ieder kind als een koor van verschillende stemmen beschouwd; als bestaand uit een grote reikwijdte aan kwaliteiten, houdingen en perspectieven. Door kunst en kinderfilosofie op specifieke manieren met elkaar te verbinden komt er ruimte voor polyfonische dialogen, waarin de authentieke, creatieve en verantwoordelijke stemmen van kinderen naar voren kunnen komen. Hiermee ontstaan er mogelijkheden om subjectificatie, een opvatting van persoonsvorming die door onderwijsfilosoof Gert Biesta is ontwikkeld op basis van het gedachtengoed van Arendt en Levinas een plaats in het onderwijs te geven. Kinderen maken hier kennis met het vormgeven van de eigen vrijheid door de eigen creativiteit tot uiting te brengen en door het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Deze vrijheid staat nadrukkelijk in relatie tot de ander en het andere in de wereld. Doordat kinderen in het lab worden uitgenodigd om hun gewone manier van denken en doen te doorbreken, wordt hun ‘horizon van het mogelijke’ verruimd.

Nathalie Beekman is kunstenaar, educator en onderzoeker. Ze is thans als artistiek leider verbonden aan Sparklab, een lab voor kunst-& kinderfilosofie dat zij de afgelopen jaren middels een PhD onderzoek ontwikkelde.  Daarnaast geeft zij les bij de Master Kunsteducatie in Groningen en doet ze artistiek onderzoek naar kunst in sociale contexten in samenwerking met het Lectoraat Image in Context van Academie Minerva.

nathalie beekman.jpg
bottom of page