top of page

04.12.2018 Lang leve het leven zelf!

Door Jan Warndorff, humanisticus, filosoof en auteur.

Wij leven in het multiculturele mondiale dorp van de 21ste eeuw. Dit is een hele nieuwe situatie die ook om een nieuwe manier van denken vraagt. Om niet meer voetstoots uit te gaan van ingesleten westerse preoccupaties, maar om serieus aan de slag te gaan met wat voor alle mensen wereldwijd op het spel staat – dit aardse leven zelf. Daar heeft de westerse filosofie zich nooit goed toe kunnen verhouden, omdat het uitgaat van de mens als kennend wezen en de wereld als kenbare werkelijkheid, terwijl het leven zelf geen rationeel kenbaar ding betreft.

 

Met behulp van inzichten uit de oosterse filosofie en van de levensfilosoof bij uitstek, José Ortega y Gasset en ook St Exupery’s “De Kleine Prins”, blijkt dat wij ons pas denkend tot het leven kunnen verhouden door het niet  op te vatten als een ding om te leren kennen, maar als een situatie om te erkennen, en te omarmen, en zo goed mogelijk van te houden.

Hoog tijd, dus, dat de homo sapiens plaats maakt voor de homo amore.

 

Jan Warndorff,  humanisticus en filosoof, auteur. Hij is werkzaam als vertaler en editor Engels, en publiceerde vorig jaar het boek getiteld “Geen idee: filosofie van het boerenverstand”, waarvan hij vanavond een indruk zal geven.

Hij is geboren en getogen in west en oost Afrika, en woonde daarnaast ook in de Verenigde Staten, Engeland en Brazilië. Aan deze achtergrond dankt hij een grote fascinatie voor de natuur, en een sterk besef van de cultuurhistorische bepaaldheid van (westerse) opvattingen over mens-zijn en leven.

Afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek met een scriptie over de nagenoeg onbekende levensfilosofie van José Ortega y Gasset. In 2017 verscheen zijn boek, ‘Geen idee: filosofie van het boerenverstand’, met een originele levensbeschouwing die wereldwijd toegankelijk en aantrekkelijk is, op basis van wat iedereen eigenlijk allang weet. De kernboodschap is: zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.

 

Zie ook www.janwarndorff.nl

                   terug naar programma

bottom of page