top of page

PROGRAMMA PHILOS NAJAAR 2018

25.09. Klimaatverandering - wat te doen? Volgens Peter Sloterdijk - Thich Nhat Hanh - Naomi Klein.

Door Jan Flameling, filosoof, docent ISVW, trainer bij PBLQ en gespreksleider Filosofisch Bureau Ataraxia.

 

Een kennismaking met Peter Sloterdijk die voorstelt ons leven te veranderen en 'co-immunist' te worden, Thich Nhat Hanh die oproept wakker en vanuit liefde voor 'Moeder Aarde' te leven, en Naomi Klein die vraagt om aansluiten bij verzet tegen klimaatverandering.

09.10. Wij zijn onderdeel van een groter geheel. Over  Ubuntu (Afrikaanse filosofie) en duurzame ontwikkelingsdoelen.

Door Dorine van Norren, diplomaat,  gepromoveerd in rechten en ontwikkelingsstudies.

Verbondenheid, onvoorwaardelijke steun en broederschap zijn de centrale principes van Ubuntu, één van de belangrijkste denktradities uit Afrika. In tegenstelling tot het individualisme dat we in het Westen kennen gaat Ubuntu uit van relationaliteit: we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit heeft gevolgen voor hoe we omgaan met de gemeenschap waarin we leven en de natuur om ons heen. Op dinsdag 9 oktober gaan we in gesprek met Dorine van Norren, die stelt dat ideeën uit Ubuntu (Afrika) ons kunnen leren dat de natuur niet zomaar een bezit is, maar dat we met haar moeten samenleven.

06.11. Wetenschap en verbeelding.

Door Henk Procee, filosoof, chemicus en emeritus hoogleraar Universiteit Twente.

Waarheid hoort bij wetenschap en verbeelding is voor kunstenaars. Zo wordt wetenschap even waar als dor. Dit klopt niet.

We hebben waarheid en verbeelding nodig. Francis Bacon biedt strategieën om onwaarheid tegen te gaan. En Immanuel Kant biedt een loflied op de verbeelding.

Een avond over waarnemen, feilbaar denken volgens Kahneman, om uit te komen bij de wetenschap.

20.11. Rivieren keren nooit terug. Een lezing over tijd, verlies en herinnering

Door Joke Hermsen, filosoof en schrijver.

Volgens de Franse filosoof Henri Bergson dienen schrijvers zich met name op de invloed van het verleden op het heden te richten, willen ze iets van de innerlijk ervaren ‘tijd als duur’ in hun werk doen oplichten. Ze mogen het verleden niet als een afgesloten hoofdstuk beschouwen, maar als iets waarvan de invloed blijvend doorwerkt in het heden. Maar hoe verhouden we ons precies tot dit 'in het heden aanzwellend verleden'?

04.12.  Lang leve het leven zelf!

Door Jan Warndorff, humanisticus, filosoof en auteur.

Het leven vieren: een passend thema voor de december maand. Maar wat bedoelen we met ‘het leven zelf’ en hoe kunnen we dit vieren? Met behulp inzichten uit de oosterse filosofie en ideeën van José Ortega y Gasset (de levensfilosoof bij uitstek)  en St Exupery’s ( De Kleine Prins), verkennen wij een andere manier van mens-zijn: de homo amore.

18.12.  In gesprek: kijken en denken.  Wat zegt een kunstwerk ons?

Door: Lineke Faber en Elise van de Kamp, master wijsbegeerte RUG;  Arwen Meereboer, int. master Turku, Finland; en Laurens Krüger, facilitator Visual Thinking Strategies.

Beeldende kunstwerken geven visuele antwoorden op wezenlijke vragen. Een kunstwerk kan gezien worden als een reflectie, als een weerslag van het gedachtenspel van de kunstenaar, waarbij het werk ons uitdaagt mee te denken of mee te gaan in de vragen en antwoorden die het aan de orde stelt.

bottom of page