top of page


Op 15 maart 24 is er in de stadsschouwburg een voorstelling door Panama Papers "The man who fell from the sky.

Na dit programma organiseren we vanuit Philos een praktisch-filosofische dialoog over deze voorstelling in de bovenfoyer van de schouwburg (zie hiervoor het 2e deel van deze pagina).

The man who fell from the sky:

Twijfel, eindigheid, het niets, schoonheid en vertrouwen: centraal staat 'de mens die zich, zonder houvast of kompas, moet verhouden tot een veranderende samenleving.

Terwijl het universum streeft naar chaos, probeert de mens orde te scheppen. We willen verklaren en begrijpen, maar tegelijk schaften we de meeste ideologieën en structuren af die ons ooit hielpen bij die oriëntatie. Ze waren te beperkend om nog als richtingwijzer te dienen. Een breed gedeeld gevoel van stuurloosheid en ontwrichting is het gevolg. Wat betekent dit?

Hoe bén je als mens, in tijden van ontwrichting?

De makers, Panama Pictures en choreografe Pia Meuthen, creëren op basis van een vooronderzoek vol filosofie, literatuur en maatschappelijke ontwikkelingen een poëtisch universum waarin actuele spanningsvelden worden verkend die herkenbaar zijn voor de toeschouwer maar ook ruimte geven voor eigen interpretatie.

De voorsterlling begint om 20.15 en duurt tot 21.15.
Entee kaarten koopt u bij Spot Goningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Het naprogramma, mede ontwikkeld door Philos, heeft als titel:

"Dat onzekere, denkende lichaam". 

Dit naprogramma in de vorm van een praktisch-filosofische dialoog 

start om 21.21 in de bovenfoyer van de schouwburg en eindigt rond 22.22 uur.

Opgave voor dit deel van de avond graag middels een mailtje naar Lotte Mertens, via mailadres 

lotte@panamapictures.nl

Dit naprogramma werd ontwikkeld en gefaciliteerd door Laurens Kruger namens Philos, in samenwerking met performance-kunstenaar Audrey Helwes en met medewerking  Roel Klopstra, zelfstandig gevestigd filosoof.

Het zou fantastisch zijn veel Philos gasten bij deze nazit te ontmoeten!

bottom of page