top of page
Programma voorjaar 2018 --  archief Philos

 
16.01 Filosofie en de islam.
Door Gerko Tempelman, filosoof, theoloog
 
Hoe middeleeuwse Arabieren wetenschap en filosofie naar Europa brachten.

 

(Op 10 en 11 februari 2018 krijgt deze avond een vervolg met een cursus over Filosofie en de Islam- zie cursus islam 10/11 febr..2018

 

30.01 Het romantisch misverstand. Filosoferen over de liefde.

Door Jan Drost, filosoof, gespecialiseerd in cultuurfilosofie en schrijver van

verschillende boeken over de liefde.

Aan de hand van filosofen en schrijvers als Plato, Schopenhauer, Nietzsche,

Stendhal, Bellow en Oz vertelt Jan Drost hoe allerlei ideeën over liefde en

romantiek in ons hoofd terechtkomen en daar doorwerken, zowel ten goede

als ten kwade. Veel liefde gaat verloren aan romantiek en misverstand. En wij

kunnen zoveel beter, zoveel mooier. Ook in de liefde.

13.02 ‘Denken over het goede handelen’ aan de hand van Kant.
Door Corrie Haverkort, filosoof en beeldend kunstenaar.

Hoe kunnen we in een tijd van urgente problemen tot een helder moreel oordeel komen? Volgens de filosoof Kant (1724-1804) is het mogelijk steeds opnieuw weer te weten wat ons te doen staat. Omdat we redelijke mensen zijn en autonoom. Omdat we door logisch redeneren kunnen inzien wat juist, rechtvaardig, redelijk en billijk is en daar vervolgens in vrijheid voor kunnen kiezen. Dat biedt mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk en samenleving.

13.03 Argumenten voor goede kunstmatige intelligentie.

Door prof. Dr. Bart Verheij, hoogleraar Kunstmatige intelligentie en Argumentatie.

Kunstmatige intelligentie is veel in het nieuws. De verhalen die in de media verschijnen zijn vol van dromen en angsten. Hoe reëel zijn die dromen en angsten?  Bart Verheij vertelt over zijn onderzoek naar goede kunstmatige intelligentie, en hoe we die kunnen bereiken. Hij betoogt dat

argumentatiesystemen de kloof kunnen overbruggen die nu in de kunstmatige intelligentie bestaat tussen kennis- en datasystemen.

27.03 Vertrouwen in het ‘post-truth tijdperk’.
Door Edward van der Tuuk, filosoof.

‘Vertrouwen in de toekomst’ is de titel van het regeerakkoord 2017. Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd voor nep nieuws. Ons geloof in waarheid, authenticiteit en integriteit heeft te lijden onder schijn, nep en manipulatie. Moeten we het vertrouwen in sociale instituties herstellen of moet de burger een sceptische houding cultiveren en meer leren te vertrouwen op zichzelf? Kunnen inzichten uit de oosterse filosofie hier bij helpen?

 

 

10.04 Valt er over smaak te twisten? Over de objectiviteit van schoonheid.
Door Daan Evers, Universitair docent Wijsbegeerte, RUG.
Immanuel Kant meende dat de schoonheidservaring aanspraak maakt op universele geldigheid. Iets mooi noemen zou niet alleen een eis insluiten dat anderen hetzelfde ervaren, maar die eis zou ook gerechtvaardigd zijn. Volgens Kant komt de schoonheidservaring voort uit het vrije spel van de verbeelding en het verstand, dat voor iedereen hetzelfde is. Weinig hedendaagse filosofen

zijn het met hem eens. Maar waarom zouden we eigenlijk ontkennen dat schoonheid objectief is?

24.04 Verbeelding en gender.

Door drs. Hilde Hoving, theoloog, afgestudeerd op de Franse filosoof Luce

Irigaray.

Deze avond aandacht voor de feministische kritiek op de traditionele filosofie. Over gelijkheidsdenken van de tweede feministische golf van de jaren zestig van o.a. Simone de Beauvoir. En als reactie daarop het differentie-denken van de derde feministische golf in de jaren tachtig. Aan de hand van filosofe en psychoanalytica Luce Irigaray wordt duidelijk wat dit verschildenken betekent voor de vorming en het verbeelden van een vrouwelijke subjectiviteit en

identiteit.

08.05 Over hedendaagse familiegeschiedenis.
Door Tanny Dobbelaar, filosoof en docent essayistiek. Zij werkt aan een proefschrift
over hedendaagse familiegeschiedenissen.
Wat betekent ‘familie’ eigenlijk? Wanneer iemand een familiegeschiedenis schrijft,

constitueert hij zijn familie en zijn eigen identiteit op basis van biologische,

institutionele en sociaal-emotionele componenten. Vooral genealogie is erg

populair. Wat zegt deze manier van familiegeschiedenis bedrijven over de manier

waarop we omgaan met het verleden?

De avond over familiegeschiedenis kan wegens omstandigheden niet doorgaan.

Douwe Draaisma was zo vriendelijk om op deze laatste avond van het voorjaar Tanny Dobbelaar te vervangen door een lezing te verzorgen:  Over Tijd en Geheugen.

Wat doet de tijd met herinneringen en wat doen herinneringen met de tijd?

 

bottom of page