top of page

20.02.2024 Emotieleer van Spinoza

door Roel Klopstra, filosoof.

Wat zijn emoties? Welke emoties kunnen we onderscheiden. Wat is de aard en de werking van emoties en wat is hun functie? En, hoe om te gaan met emoties? Zijn emoties inferieur aan de ratio? Moet de ratio onze emoties gaan temmen, zoals Plato ooit beweerde?

Spinoza formuleert in zijn beroemde hoofdwerk de Ethica in de delen III tot en met V zijn emotieleer, waarin hij diepgaand op deze vragen ingaat. De  emotieleer van Spinoza kent nog steeds een grote actualiteitswaarde.  In deze lezing wordt zijn emotieleer geïntroduceerd en worden zijn opvattingen in een breder historisch/filosofisch perspectief geplaatst.

‘Hoe helderder u uzelf en uw emoties begrijpt, hoe meer u gaat houden van dat wat is’ (Spinoza).

Roel Klopstra heeft in tal van managementfuncties samengewerkt met mensen met diverse achtergronden. Op latere leeftijd heeft hij zich gericht op zijn passie: filosofie. In 2023 heeft hij aan de Rijksuniversiteit te Groningen zijn Master Filosofie voltooid. Het onderwerp van zijn these was ‘Polarisatie en de klimaatcrisis’. Verder heeft hij aan de Internationale School voor Wijsbegeerte de beroepsopleidingen Filosofisch Practicus en Socratisch Gespreksleider succesvol afgerond.

Hij heeft nu een eigen Filosofische Praktijk, waarin hij zich richt op het voeren van individuele en (Socratische) groepsgesprekken. Daarnaast verzorgt hij trainingen, workshops en  cursussen, geeft hij lezingen en organiseert hij leesgroepen.

Voor informatie: zie www.roelklopstra.nl  Via zijn website is ook een aantal podcasts te beluisteren met als titel ‘Thuiskomen in Fryslân’.

Roel Klopstra.jpg

Roel Klopstra

Bij voldoende belangstelling kan er na deze avond een (kleine) leesgroep worden gevormd die in een beperkt aantal avonden zich gaat buigen over de emotieleer van Spinoza, dit onder leiding van Roel.

bottom of page