top of page

 

Programma najaar 2016 - archief Philos

20.09 Filosofie en Gezondheidszorg.
Door Eite Veening, gepensioneerd (post-) academisch zorgopleider, filosofisch
consulent en werkzaam als docent filosofie en gezondheidszorg  aan de ISVW.

Gezondheidszorg is een complex van zorgpraktijken, waarin impliciete en expliciete filosofie te vinden is, zeker bij vragen als ‘Wat is (een) ziekte?’ en ‘Wat is (een) stoornis?’ en ‘Wat is goede zorg?’ Deze avond spreken we over filosofische aspecten van gezondheidszorg aan de hand van metafysische en ethische noties. Ook verdiepen we ons in een voor de aanwezigen ‘brandende’ gezondheidszorgkwestie.

04.10 Dankbaarheid.
Door Paul van Tongeren, tot zijn emeritaat hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven.

We bedanken elkaar voor van alles en nog wat, zelfs voor wat we liever niet kregen. Maar dankbaarheid voor wat we niet duidelijk van iemand krijgen is steeds minder vanzelfsprekend geworden. Wie moeten we bedanken voor de oogst, voor het weer, voor onze gezondheid, voor een voltooide carrière, voor de geboorte van een kind? Hoe kunnen we uitdrukking geven aan onze blijdschap tenzij in een soort van dankbaarheid?  En hoe moet dat, dankbaar zijn, na wat Nietzsche noemde: ‘de dood van God’?

18.10 vakantie
01.11. Wijsgeer in het wild.
Door Johan van de Gronden, auteur en filosoof. Tot 2016 directeur van het Wereld Natuur Fonds.

Een voordracht over onze verhouding tot de natuur en onze moeizame relatie met wildernis. Een wandeling door de ideeëngeschiedenis van Immanuel Kant tot Henry Thoreau. Waarom beklijfden oer-Europese opvattingen over het verhevene en het schone in de natuur beter in de Nieuwe-  dan in de Oude wereld?  En hoe kan het dat wij er zo'n sterk utilitair getint natuurbeeld op na houden? Over het ontstaan van de eerste nationale wildparken en de toekomst van natuurbescherming in het Antropoceen.

15.11. Waarom privacy belangrijk is, zelfs als je niets te verbergen hebt.
Door Titus Stahl, universitair docent Wijsbegeerte aan de Rijks Universiteit Groningen.

Is er iets mis mee als de overheid de communicatie van haar burgers volgt en afluistert? Hebben wij recht op privacy? Mensen die denken dat dit het geval is stellen vaak dat privacy nodig is om de individuele vrijheid van burgers te beschermen. Maar op de keper beschouwd is dit niet zo'n sterk argument. Gelukkig is er een alternatief. Dat luidt: privacy is nodig om de vrijheid van publieke discussie zeker te stellen.

29.11. Politieke argumentatie.
Door Jan Albert van Laar, universitair docent Wijsbegeerte aan de Rijks Universiteit Groningen.

Politieke argumentatie is een kwestie van balans. Enerzijds moeten politici soms hun persoonlijke visie of onversneden de partijvisie uitdragen, anderzijds vragen we ze zaken te doen met concurrerende politici en een compromis te verdedigen. Deze avond handelt over de verschillende eisen die gesteld worden aan politieke argumentatie en de wijze waarop politici een goede balans proberen te houden in de verschillende soorten conversaties waaraan ze deelnemen, zoals een verhit strijdgesprek, een onderhandeling, of een overleg.

13.12. FILOSOFIE MET DE VLINDERSLAG: DAOÏSTISCHE LEVENSKUNST

 

Door Dr. Woei-Lien Chong, sinoloog en filosoof, universitair docent Chinese filosofie in Leiden (1985-2010), en als docent verbonden aan de ISVW.

 

(13.12 stond René Ransdorp aangekondigd met een avond over de taoïstische filosofie. Helaas moest René door persoonlijke omstandigheden afzeggen. Dankbaar zijn we dat mevr. Woei-Lien Chong bereid is deze avond een inleiding over het daoïsme in Philos te willen houden).

 
 

 

Het boek Zhuangzi (4e-3e eeuw v. Chr.) is een grondtekst van het daoïsme, na de Daodejing van Laozi. Zhuangzi neemt vooroordelen, onverdraagzaamheid en hypocrisie met humor op de hak. In China is dit boek meer dan 2000 jaar een parel van de Chinese filosofie en literatuur. In de bijbehorende spirituele oefenweg speelt de deconstructie van de taal een belangrijke rol, naast het deconditioneren en verruimen van het alledaagse bewustzijn. Deze aspecten komen in de filosofische context van Daodejing en Zhuangzi aan de orde. Zijn de daoïstische filosofie en levenskunst nog steeds actueel voor het dagelijks leven in onze eigen tijd?

Philos vervolgt haar programma’s op 17 januari 2017.
bottom of page