top of page
01.11.2016 Wijsgeer in het wild.  Een voordracht over onze verhouding tot de natuur en onze moeizame relatie met wildernis

Een wandeling door de ideeëngeschiedenis van Immanuel Kant tot Henry Thoreau. Waarom beklijfden oer-Europese opvattingen over het verhevene en het schone in de natuur beter in de Nieuwe Wereld?

En hoe kan het dat wij er zo'n sterk utilitair getint natuurbeeld op na houden?

 

Over het ontstaan van de eerste nationale wildparken en de toekomst van natuurbescherming in het Antropoceen.

Johan van de Gronden (1963) is auteur en filosoof. Hij was van 2006-2016 directeur van het Wereld Natuur Fonds. Hij is nu CEO van PUM Netherlands senior experts en bekleedt diverse bestuursfuncties op het terrein van natuur en milieu. In 2015 verscheen bij Athenaeum - Polak & Van Gennep „Wijsgeer in het wild. Essays over mens en natuur.”

bottom of page