top of page
Programma najaar 2017
12.09 Spinoza als boegbeeld van de moderniteit: enkele kanttekeningen.
Door Piet Steenbakkers, historicus van de filosofie, tot zijn pensionering (2016) docent geschiedenis moderne wijsbegeerte en bezetter van de leerstoel Spinoza-studies.
Spinoza wordt tegenwoordig alom beschouwd als grondlegger en boegbeeld van de moderniteit. Dat roept belangrijke vragen op, want wat is moderniteit eigenlijk? En zijn de onderscheidende kenmerken daarvan inderdaad te herleiden tot Spinoza? Waarop is dat moderne imago van Spinoza (militant atheïst, radicaal democraat) precies gebaseerd?
26.09 'De duisternis ziet het hart aan’ - overwegingen bij het maken van een
schilderijen­installatie.
Door Janet Meester, beeldend kunstenaar en kunsthistoricus.
In de afgelopen twee jaar werkte Janet Meester aan een installatie van 36 drieluiken. Het werk is het resultaat van een beeldend en filosofisch onderzoek naar de betekenis van de abstracte, monochrome schilderkunst. In deze lezing vertelt zij over haar inspiraties en over­wegingen.
10.10  Leven en werk van Jan Patočka  - ‘leven in waarheid.'
Door Eddo Evink, hoogleraar filosofie aan de Open Universiteit en universitair
docent Geschiedenis van de filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
In maart 1977 kreeg de Tsjechische filosoof Patočka enige bekendheid als woordvoerder van de dissidentenbeweging Charta 77. Dat was vooral omdat deze politieke keuze hem meteen het leven kostte. Minder bekend is zijn filosofie, die minstens zo interessant is als het denken van zijn bekendere tijdgenoten  Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty en Emmanuel Levinas.  Patočka  inspireerde met zijn filosofie die nog steeds heel actueel is,  zijn mede-woordvoerder  van Charta 77 Václav Havel . Wat waren zijn belangrijkste ideeën?
07.11 Secularisatie en de legitimiteit van de moderniteit. Het Löwith-Blumenberg
debat in context.
Door Sjoerd Griffioen, historicus en filosoof, doet promotieonderzoek naar het
Löwith-Blumenberg debat aan de RUG.
‘Secularisatie’ is filosofisch gezien erg belangrijk omdat het in direct verband staat met de vraag wat het betekent om ‘modern’ te zijn. Het Löwith-Blumenberg debat is één van de belangrijkste filosofische discussies over secularisatie: een begrip dat het overgangsproces van een religieus naar een modern, seculier wereldbeeld beschrijft. Een uiteenzetting over dit debat werpt licht op het thema en de problemen die opkomen bij debatten over concepten als ‘moderniteit’ en ‘religie’.
21.11  Denken, hartstochtelijk denken.
Door Petra Bolhuis en Theo Meereboer, beiden filosoof.
Denken lijkt het gebied waar de filosofie zich vanaf haar prilste ontwikkeling bij uitstek mee bezig houdt, maar juist Arendt is altijd huiverig geweest voor een te eenzijdige benadrukking van het menselijk denkvermogen. Voor haar staat het praktische bestaan altijd voorop, zoals ze ook in de Vita activa heeft beschreven.  Daarnaast ziet ze als geen ander dat  ‘bewogen worden’ deel moet uitmaken van het menselijk bestaan. Toch is juist zij tot het eind van haar leven bezig met de rol van het denken. Hartstochtelijk denken.
Op deze avond stond Heidi Dorundi gepland; met eveneens een verhandeling over Hannah Ahrendt (het zuivere denken). Heidi Dorundi heeft wegens omstandigheden afgezegd. Fantastisch dat Petra en Theo bereid zijn haar plaats in te nemen. Hulde!
19.12 In gesprek: kijken en denken.
Door Laurens Krüger, mede-organisator Philos.

Op de laatste Philos-avond van 2017 gaan we met elkaar in gesprek met behulp van Visual Thinking Strategies (VTS), een methode waarmee kritisch waarnemen, denken en onderbouwd argumenteren gestimuleerd worden door middel van het kijken naar kunst. Vanuit deze ervaring kunnen we ons praten en denken verder onderzoeken. VTS is een centraal geleide gespreksmethode die is ontwikkeld op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar waarneming en kennisontwikkeling.

Na de pauze is er een kerstborrel.

We heffen een glas op het leven, op Philos, op voorbije en op komende jaren.

16.01.2018 vervolgen we ons programma
bottom of page