top of page
10.10 Leven en werk van Jan Patočka 1907-1977.  ‘Leven in waarheid.'
Eddo Evink.

Sommige filosofen worden heel bekend; zelfs bij mensen die weinig van filosofie weten. Jean-Paul Sartre is zo’n bekende denker en schrijver. Anderen, zoals Maurice Merleau-Ponty en Emmanuel Levinas, zijn iets minder bekend, maar iedereen die in filosofie is geïnteresseerd, heeft wel eens van hen gehoord. Nog weer anderen zijn minstens even belangrijk, maar helaas vrijwel onbekend. Dat geldt  voor de Tsjechische filosoof Jan Patočka. Hij is generatiegenoot van bovengenoemde denkers en behoort bovendien tot dezelfde filosofische stroming, de fenomenologie.

Alleen aan het eind van zijn leven, kreeg Patočka voor korte tijd enige bekendheid, namelijk als woordvoerder van de dissidentenbeweging Charta 77. Dat was vooral omdat deze politieke keuze hem meteen het leven kostte. Zijn mede-woordvoerder, dissident en latere president Václav Havel is weer bekender en is sterk door Patočka beïnvloed. Hij verdedigde Charta 77 met een pleidooi voor ‘leven in waarheid’, een gedachte die hij van Patočka heeft overgenomen.

De lezing van vanavond is een inleiding in het leven en werk van Jan Patočka, waarbij onder andere wordt besproken wat ‘leven in waarheid’ eigenlijk is.

Eddo Evink heeft geschiedenis en filosofie gestudeerd in Groningen, Amsterdam en Leuven. Hij is hoogleraar filosofie aan de Open Universiteit en universitair docent geschiedenis van de filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

bottom of page