top of page

Archief januari t/m mei 2019

29.01 Een geschiedenis van de toekomst. Kanttekeningen bij het transhumanisme van Yuval Noah Harari.

Spreker: Arend Klaas Jagersma, filosoof.

De historisch filosofische boeken Sapiens (Thomas Rap 2017) en Homo deus (Thomas Rap 2017) zijn veelbesproken bestsellers. Harari brengt in deze twee werken de belangrijkste ontwikkelingen in de menselijke geschiedenis in kaart en trekt er lessen voor de toekomst uit. Zijn futurologische bespiegelingen bevatten verrassende, opwekkende, maar ook verontrustende perspectieven. In deze lezing zullen enkele van de meest tot de verbeelding sprekende toekomstverwachtingen van Harari worden besproken en nader toegelicht. Deze avond krijgt een vervolg in een dagcursus over de twee genoemde boeken van Harari op zaterdag 9 maart 2019 (zie op deze website onder de tap ‘cursussen’).

12.02 Wetenschappers, kunstenaars en de God van Spinoza.

Spreker:Ton de Kok, geesteswetenschapper en docent godsdienstfilosofie.

Over hoe wetenschappers en kunstenaars het gedachtegoed van Spinoza integreerden in hun worsteling met het bestaansmysterie. Ton de Kok gaat in op wetenschappers als Einstein en Planck; en kunstenaars als Van Gogh en Munch die losraakten van hun persoonlijke godsbeeld en de God Natuur van Spinoza accepteerden. Er wordt afgesloten met bioloog, spinozist en dichter Leo Vroman.

Op 12 maart stond Jannah Loontjens geprogrammeerd. Mw. Loontjens heeft door persoonlijke omstandigheden helaas moeten afzeggen. Lidwien Schuitemaker neemt haar plaats in.

12.03 Waarheid.

Spreker: Lidwien Schuitemaker, filosoof, sociaal wetenschapper en beeldend kunstenaar.

Is de werkelijkheid voor ons vol geheimen die voor eeuwig verborgen blijven? Ligt de waarheid in de werkelijkheid besloten en zullen wij haar vinden als we op de juiste manier zoeken? Of creëert iedereen zijn eigen waarheden?

In deze lezing wordt waarheid begrepen als een vorm van zoeken: we onderzoeken de werkelijkheid en ontdekken verbanden die we voor waar aannemen. Met dit zoeken veranderen we onze kijk op de werkelijkheid en creëren we werkelijkheid en waarheid.

26.03 Over feiten en alternatieve feiten.

Spreker: Trudy Dehue, emeritus hoogleraar 'theorie en geschiedenis van de psychologie'

en schrijfster.

Meten, tellen, rekenen en (hersen)scannen kunnen van groot belang zijn in veel wetenschappen, maar ze zijn onvermijdelijk ingebed in ontwerpen, indelen, definiëren, beslissen en interpreteren. Betekent dit dat er voor elk wetenschappelijk feit een alternatief feit denkbaar is?

09.04 Het geheim van aangenaam samenleven.

Spreker: Annemarie Kok, publiciste en docente aan de RUG.

Meer directe zeggenschap voor burgers en ‘samen redzaamheid’ zijn idealen die tegenwoordig binnen vrijwel alle politieke partijen hoog staan aangeschreven. In de afgelopen vijf jaar heeft dit in veel gemeenten geleid tot experimenten met alternatieve vormen van democratisch bestuur. Ook maakt de lokale overheid op ruimtelijk en sociaal gebied graag plaats voor ‘de kracht van de samenleving’. In haar lezing voor Philos voorziet publiciste Annemarie Kok beide ontwikkelingen van kritisch commentaar.

07.05 Over hedendaagse familiegeschiedenis.

Spreker: Tanny Dobbelaar, filosoof en docent essayistiek.

Wat betekent ‘familie’ eigenlijk? Wanneer iemand een familiegeschiedenis schrijft, constitueert hij zijn familie en zijn eigen identiteit op basis van biologische, institutionele en sociaal-emotionele componenten. Vooral genealogie is erg populair. Wat zegt deze manier van familiegeschiedenis  bedrijven over de manier waarop we omgaan met het verleden?

bottom of page