top of page

29.01 Een geschiedenis van de toekomst. Kanttekeningen bij het transhumanisme

van Yuval Noah Harari door Arend Klaas Jagersma, filosoof en zelfstandig docent.

De Israëlische auteur Yuval Noah Harari schreef tussen 2011 en 2015 twee prikkelende historisch filosofische boeken die al snel uitgroeiden tot veelbesproken bestsellers. In Sapiens  poogt Harari vanuit een vogelvluchtperspectief de belangrijkste ontwikkelingen in de menselijke geschiedenis in kaart te brengen, om vervolgens in Homo deus  de kwestie welke lessen uit deze ontwikkelingen kunnen worden getrokken met het oog op de toekomst te overdenken. Zijn futurologische bespiegelingen bevatten verrassende, opwekkende, maar ook verontrustende perspectieven op waarschijnlijke toekomstige scenario's. In deze lezing zullen enkele van de meest tot de verbeelding sprekende toekomstverwachtingen van Harari worden besproken en nader toegelicht.

 

Deze avond krijgt een vervolg in de vorm van een dagcursus op 09 maart 2019 (zie onder tap 'cursussen'.

 

 

 

Arend Klaas Jagersma (1970) studeerde in 1994 cum laude af in de filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig docent en verzorgt hij cursussen en lezingen over de geschiedenis van de filosofie.

12.09.06.15.35b.jpg
bottom of page