top of page

12.02  Wetenschappers, kunstenaars en de God van Spinoza

door Ton de Kok, geesteswetenschapper en docent godsdienstfilosofie.

Ton de Kok komt voor de tweede keer naar Philos.

In mei 2016 hield Ton de boeiende lezing met de titel: ‘Wat is God? Filosofen en schrijvers op zoek.’ Spinoza speelde in die inleiding een hoofdrol.

Op 12 februari 2019 bespreekt Ton de Kok hoe wetenschappers en kunstenaars impliciet of expliciet het gedachtegoed van Spinoza hebben geïntegreerd in hun worsteling met het bestaansmysterie. De Kok zal ons vertellen hoe Einstein en Planck, twee beroemde wetenschappers uit de vorige eeuw, ons hun religieuze aanraakbaarheid toonden. Hij zal laten zien hoe kunstenaars als Van Gogh en Munch losraakten van hun persoonlijke godsbeeld en de God Natuur van Spinoza accepteerden. Ook kunstenaars zoals Mondriaan, Vigeland en Mahler krijgen die avond aandacht. Ton de Kok zal afsluiten met de bioloog, spinozist en dichter Leo Vroman.

 

Ton de Kok is gepromoveerd geesteswetenschapper, en werkzaam als docent godsdienstfilosofie op een middelbare school in Amsterdam. In zijn arbeidzame leven was hij marinier, slavist en Kamerlid voor het CDA.

tondekok.jpg
bottom of page