top of page
PROGRAMMA VOORJAAR 2020

 

14 januari 2020  Pleidooi voor vuur - over het warm houden van enthousiasme  door Désanne van Brederode, filosoof en schrijver.                           

In deze lezing zal Désanne van Brederode reflecteren op de waarde en betekenis van levend vuur: een element dat in onze tijd en cultuur meer en meer aan banden wordt gelegd. Is vuur alleen gevaarlijk, vernietigend en vervuilend? Veel mensen kampen met burn-out klachaten - zijn letterlijk opgebrand. Maar waaraan? Hoe ontsteek je een innerlijke vonk, hoe verzorg je de vlam van individueel en gedeeld enthousiasme?

In een donkere, koude maand, een lezing die -hopelijk- het vuurtje voedt, oppookt, èn behoedt.

28  januari 2020 We sterven uit, maar het laat ons koud.

Door René ten Bos, filosoof, schrijver en hoogleraar filosofie                              

van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Extinctie gaat niet zozeer om het verdwijnen van het laatste exemplaar van een bepaalde soort, maar veeleer om een proces van ‘uitdoven’. Niet alleen het voortbestaan van planten en dieren staat op het spel, maar ook dat van onszelf. Hoewel het uitsterven van de mens filosofen van alle tijden heeft bezighouden, kunnen we volgens Ten Bos ons eigen uitdoven niet los zien van dat van andere soorten.        

                      

11 februari 2020  De rol van de mythische verbeelding in het dagelijks leven.

Door Petran Kockelkoren, filosoof en antropoloog, emeritus hoogleraar Universiteit Twente.

Hoe houden we ons staande met behulp van onze verbeelding? Zijn de zeldzame ogenblikken waarin we samenvallen met onszelf en we vervuld raken van een beleving van zin, de resten van een prehistorische participatie aan de natuur die we inmiddels zijn verloren? Of meldt zich daarin een mythische onderlaag die we weliswaar eeuwenlang hebben miskend, maar die nog steeds een springlevende onderlaag van de cultuur vormt?

10 maart 2020  De engel, de kunstenaar en de filosoof.

Door Diana de Esch, filosoof en docent aan de volksuniversiteit.

'History is an angel being blown backwards into the future.'
Een filosofische avond over De Engel van onze geschiedenis, symbool van hoop en wanhoop tegelijk, met Walter Benjamin, Paul Klee, Port Bou en natuurlijk de Angelus Novus. De gelaagdheid en de verschillende interpretaties van het beeld van de Engel helpen ons opnieuw te kijken naar de onzekerheden van onze tijd en naar ideeën van vooruitgang en crisis.

 

24 maart 2020 Denken over cultuur: van begrip naar structuur.

Door prof.Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie, Rijksuniversiteit Groningen. GEANNULEERD

Het denken over cultuur is tot op heden voornamelijk conceptueel geweest (cultuur als begrip). Onder invloed van de cognitiewetenschappen begint men voorzichtig ook belangstelling te krijgen voor de structuur van cultuur. Dit houdt wel in dat de traditionele, vaak filosofische georiënteerde cultuurbeschouwing zich moet gaan verhouden tot wetenschappelijk, theoretisch en empirisch cultuuronderzoek. Ik wil de context van deze ontwikkeling schetsen en ingaan op de gevolgen ervan voor het cultuuronderwijs en de geesteswetenschappen.

07 april 2020 De kunst van de waarheid: de rol van het manifest.

Door Emily Kocken, schrijver en kunstenaar.GEANNULEERD EN VOOR EEN DEEL ONLINE (ZIE BIJ MEER INFO)

Emily Kocken ontleedt de ronkende manifesten van Dada, en andere kunst-, filosofische, literaire en filmbewegingen zoals Dogma 95. Ook het politieke pamflet met zijn claim van sociale waarheid zal het moeten ontgelden. Na de pauze zullen we spreken over het dagelijks leven, de momenten waarop we behoefte hebben aan een expliciete verklaring van onze intenties in de vorm van een persoonlijk manifest.

 

21 april 2020  Fictie in tijden van fake news en identiteitspolitiek.

Door Liesbeth Korthals Altes, emeritus hoogleraar Literatuurwetenschappen en Franse letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen.  GEANNULEERD

Wat doen verhalen - en in het bijzonder fictie, als de kunst van het verzinnen, verbeelden en vertellen - voor onze persoonlijke en collectieve identiteit? Wat maakt een verhaal over identiteit bevrijdend, of beknellend? Hoe staat het met literaire ‘fictie’ in een tijd waarin fake news bloeit en velen ook juist in de kunst authenticiteit en ‘waargebeurd’ zoeken? Dit soort vragen - en de vaak stellige antwoorden van wetenschappers, filosofen, schrijvers en essayisten - staan centraal in de lezing en bieden ongetwijfeld voer voor discussie. Wie wil kan alvast vòòrdenken, met een essay van Zadie Smith, ‘Fascinated to presume: In defense of fiction’ (New York Review of Books, oktober 2019, online) of de TED-talk van Chimamanda Ngozi Adichie, ‘The danger of a single story’ (2016; op Youtube).

 

bottom of page