top of page

Dag-cursus ecologisch denken van Timothy Morton en Bruno Latour

op zaterdag 06 april in het centrum van de stad Groningen

door Jan Flameling.

jan flameling.png

We leven in het antropoceen – een tijd van massale uitroeiing ten gevolge van wereldwijde opwarming. Op deze cursusdag bespreken wij de opvattingen van twee vooraanstaande ecologische denkers.


Timothy Morton stelt dat het antropoceen door ons tot stand is gebracht door een bepaalde vorm van landbouw en veeteelt te bedenken, de ‘agrilogistiek’, die verantwoordelijk is voor een schrikbarend grote uitstoot van stoffen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Hij stelt dan ook voor deze agrilogistiek te ontmantelen. Morton houdt een pleidooi voor een andere omgang met niet-menselijke wezens, n.l. om niet alleen de koe maar ook de slak als een ver familielid te beschouwen en te behandelen. Ecologisch wezen houdt in dat je minder schade aanricht.


Bruno Latour stelt dat wij, niet-menselijke en menselijke wezens, leven in de Kritieke Zone. Hij stelt voor om het bos, een rivier, de zee ook op te vatten als een actant, d.w.z. een handelend wezen dat samen met andere wezens – van mossels, haringen, boorplatforms tot badgasten en academici – dingen tot stand kan brengen. Het wordt (volgens Latour) tijd dat we ons opvatten als aardbewoners en ecologie te beschouwen als een ander woord voor een politiek voor alle aardbewoners.
Uiteraard bespreken we de implicaties van de opvattingen van Morton en Latour voor ons eigen ‘doen en laten’.

timothy morton en bruno latour.jpg

Timothy  Morton                                           Bruno Latour

Plaats:

- de cursus zal worden gehouden in buurtcentrum De Holm, Folkingestraat 9B Groningen. 

We beginnen deze zaterdag om 10.00 uur en eindigen rond 16.30 uur.

       

Kosten:   

90 euro pp inclusief soep, koffie en thee (boterham zelf meenemen svp).

Dit bedrag graag overmaken op rekeningnummer IBAN NL 22 INGB 0665 8840 60 tnv W.A. van Dam onder vermelding Philos - 6.4.

Opgave via deze website (onder link contact) of op het mail adres:

philos@filosofischcafegroningen.nl

bottom of page