top of page

Wie zijn wij?

 

Wij zijn een vijftal enthousiaste vrijwilligers, die nu alweer voor het 22e jaar Philos organiseren en daar zijn we best een beetje trots op!

 

Mineke van Dam:

 

Ik hou van, reflecteren en doorgronden en wil me graag blijven verwonderen. De gesprekken in Philos, maar ook het zoeken naar onderwerpen en sprekers, inspireren me. Daarnaast vind ik het heerlijk om te organiseren en iets samen met anderen neer te zetten.

Dat alles kan bij Philos. Vanaf het begin zit ik in de organisatie: de officiële start (opening door professor Lolle Nauta) in de maand van de filosofie in 2002 herinner ik mij nog goed.

Door Philos kijk ik bewuster naar het leven, naar mensen, naar de wereld en mede door Philos ben ik gaan schrijven. Philos geeft mij zingeving.

 

 


Annette de Vries:

 

Ik vind het van belang om het denken over maatschappelijke ontwikkelingen en levensvragen te verrijken door de verschillende perspectieven die de filosofie biedt. Ik zet me er graag voor in om dat met anderen te kunnen delen in Philos!

 

 

Laurens Krüger:

 

Ik vind het fijn dat er in Groningen een plek is waar regelmatig interessante filosofisch getinte lezingen worden gehouden. Maar Philos is meer dan dat. In Philos wordt mijn denken gescherpt en aangemoedigd doordat er na elke lezing, na een korte pauze, ruim tijd genomen wordt om de spreker te bevragen en het gebrachte betoog te doordenken. Het luisteren naar de ideeën, denkbeelden en vragen van anderen inspireert me heel erg om de gevormde gedachten te onderzoeken op hun mogelijkheden en weer verder te werken aan nieuwe denkvoorstellen. Een gedachte is een rustpunt en een vertrekpunt.

Philos betekent voor mij duiken door de kringen van onze vijvers.

 

 


Wypkeline Wichers Hoeth:

 

Jarenlang zat ik met veel plezier en voldoening in de organisatie van Philos. Thans (2023) heb ik besloten mij terug te trekken voor wat betreft het organisatorische deel. Wel blijf ik betrokken en vooral geïnteresseerd. Ik hou me sinds medio 2023 voornamelijk bezig met de praktische zaken.

 

 

 

Nelly Hazen:

Voor mij is Philos een ontmoetingsplek waar ik samen met andere bezoekers me kan verdiepen in filosofische gezichtspunten en perspectieven o.a. in relatie tot verschillende maatschappelijke actualiteiten. Ik vind het leuk en inspirerend om mijn steentje bij te dragen om de avonden van Philos mogelijk te maken door een rol te vervullen in de organisatie van Philos.

 

 

 

 

 

Philos is te gast in het Schimmelpenninck Huys

Oosterstraat 53, 9711 NR Groningen.

 

E. philos@filosofischcafegroningen.nl

 

IBAN NL 22 INGB 0665 8840 60 ten name van

 

W.A.van Dam, onder vermelding van Philos.

.

bottom of page