top of page

09.04 Het geheim van aangenaam samenleven.

Door Annemarie Kok, publiciste en docente aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Annemarie Kok zal haar lezing baseren op twee essays die ze recentelijk schreef. Het eerste verscheen begin 2017 en heet  Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven (82 pag.). Hierin onderzoekt de auteur het veelgehoorde idee dat de samenleving gebukt gaat onder te veel ‘ik’ en te weinig ‘wij’. In de vorm van een brief aan de bekende stadsfilosofe Jane Jacobs staat ze onder meer stil bij haar eigen ervaringen met samenleven in de stad Groningen. In weerwil van allerlei sombere geluiden over afnemende sociale cohesie stelt ze vast dat het samenleven (in Groningen, in Nederland) meestal juist wonderwel slaagt. Ze biedt hiervoor een veelzijdige verklaring en verwerpt de gedachte dat mensen meer dingen zelf en samen moeten gaan doen, bijvoorbeeld in de buurt.

 

In december 2018 verscheen het vervolg op dit verhaal, getiteld  Herinnering aan de rechtsstaat. Pleidooi voor serieus openbaar bestuur (90 pag.). In deze beschouwing evalueert de auteur de bestuurlijke trend van de afgelopen vijf jaar om burgers op nieuwe manieren te laten ‘participeren’ in politiek en maatschappij. Het gevoerde beleid, dat door het huidige kabinet wordt voortgezet en door vele gemeenten wordt omarmd, getuigt volgens haar van een slordige omgang met diverse rechtsstatelijke uitgangspunten. Door ‘de participatiesamenleving’ en ‘de participatieve democratie’ komt prettig samenleven in gevaar, zo vreest ze. Daarom verdedigt ze de representatieve democratie en pleit ze voor een actievere overheid op onder meer sociaal gebied.

 

Beide essays zijn gratis te downloaden (en voor € 12,50 als boekje te koop) via www.trancity.nl.

Annemarie Kok studeerde filosofie en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkte zes jaar bij dagblad Trouw en was negen jaar hoofdredacteur van tijdschrift Noorderbreedte. Naast haar werk als publicist en spreker is ze docent ‘publieksgericht schrijven’ aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de RUG. Voor meer informatie over haar activiteiten: www.annemarie-kok.nl.

annemarie kok.jpg
bottom of page