top of page
19.12 In gesprek:  Kijken en denken.
 
Laurens Krüger.
met na de pauze: een kerstborrel !

Deze Philos-avond is gewijd aan onderzoek van de manier waarop we kijken en denken, door naar een kunstwerk te kijken en daar een gesprek over te voeren. We gaan dit doen aan de hand van de methode Visual Thinking Strategies (VTS). Er zijn meer gespreksmethoden die kunst gebruiken als uitgangspunt of aanleiding voor een filosofisch gesprek. Zo is er bijvoorbeeld een vorm van het Socratisch Gesprek dat een kunstwerk als vertrekpunt neemt voor een denkonderzoek van de deelnemers. Kunst werkt goed als gespreks-ontketener, omdat kunstwerken betekenissen tonen die herkenbaar en helder zijn samen met betekenissen die ambigu en gelaagd zijn: kunst bevat altijd meer dan simpelweg één correct antwoord. En wanneer we een kunstwerk gebruiken als focus voor een denkonderzoek, kunnen we eventueel breed uitwaaieren in onze reflecties, maar zullen we steeds weer kunnen terugkeren naar dat wat zich concreet voor onze ogen bevindt.

De kern van VTS is dat het beeldende kunst inzet voor onderwijs in denken. VTS is genoemd naar een belangrijk begrip uit het werk van Rudolf Arnheim: 'visual thinking' – visueel denken. Arnheim onderzocht het verband tussen visuele waarneming en denken en stelde dat het identificeren van wat we zien een handeling, een activiteit, is van onze cognitie en dat tegelijk met het uitzoeken van wat we eigenlijk zien, we dénken. VTS gebruikt dit als basisaanname. 

Laurens Krüger studeerde Geschiedenis aan de RUG en was onder meer informatiearbeider bij de RUG, in de IT, de zorgsector en als zelfstandige. Rooie draad voor haar zijn de volgende vragen. De eerste is die naar hoe input kennis wordt. De tweede is de vraag naar hoe wereldproductie plaatsvindt.  Hoe vormen en vullen concepten zich? Hoe vormt zich begrip? Wat voor werelden trekt ons denken op?

Laurens: 'Ik ben geïnteresseerd in hoe beeldende kunst, filosofie en literatuur kunnen helpen bij het zoeken naar antwoorden. Ook als ik bezig ben met poëzie spelen deze vragen voor mij een belangrijke rol, maar dan krijgt vooral de taal, die verraderlijke priesteres van Apollo, aandacht voor hoe ze onthult en bedwelmt tegelijk.'

In haar werk wil Laurens het creatieve denken én het rigoureuze denken onderzoeken en bevorderen. Ze maakt deel uit van de organisatie van Philos.

 
bottom of page