top of page
26.09 'De duisternis ziet het hart aan' - overwegingen bij het maken van een schilderijen­installatie .
Janet Meester.

In oktober 2017 toont Museum Belvedère in Heerenveen een installatie van monochrome drieluiken, geschilderd door Janet Meester. Het zijn sobere, vaak donkere werken, waarin een minimale beeldtaal verbonden is aan een maximale intensiteit. De werken hangen in een ritmische ordening aan de wand. Ze vormen een stille, tijdloze wereld; een poëtische ruimte, waarin de kijker zich begeven kan.

Waar hoogleraar architectuur Lars Spuybroek beweerde dat kunst als deze leidt tot nihilisme en zelfs tot genocide (De Volkskrant, september 2011), stelt Janet Meester dat de abstracte, monochrome schilderkunst betekenis genereert voorbij het benoembare en uitnodigt tot het openen van het hart. Haar eigen ervaring en inzichten verdiepte zij in een dialoog met de filosoof Jan Bor, die in zijn boek Op de grens van het denken het mysterie van het zichtbare – anders gezegd: de ervaarbaarheid van het onzegbare – onderzoekt.

Op deze avond zal Janet Meester in haar inleiding vertellen over haar inspiraties en overwegingen bij het ma­ken van de schilderijeninstallatie, en zo een inkijk geven in de wereld van denken en erva­ren, waarbinnen het werk te plaatsen is.

Zij werkte de afgelopen twee jaren aan deze 36 drieluiken.

 

 

Janet Meester studeerde kunstgeschiedenis aan de RUG en autonome kunst aan Academie Minerva. Sinds 1994 werkt zij als beeldend kunstenaar en schrijver van tekst voor kunste­naars.

​​

www.janetmeester.nl

'the nightprayers'

bottom of page