top of page
20.09.2016  Filosofie en Gezondheidszorg door Eite Veening.

 

In onze maatschappij is over gezondheidszorg altijd veel te doen: er werken veel mensen voor veel mensen, er gaat veel geld om en er is veel omstreden. Discussies betreffen de praktische uitvoering van de gezondheidszorg en veelal ook de ideeën achter  die praktijken. Die ideeën zijn vaak theoretische kwesties (met regelmatig heel praktische gevolgen) waarbij ook het vakgebied van de filosofie aan de orde is.

In de literatuur over filosofie en gezondheidszorg (of geneeskunde, als centrale discipline daarbinnen) gaat het altijd om drie ‘clusters’ van kwesties:

‘metafysische’ (‘Bestaan ziekten echt? Wat is ziek of gestoord?),

‘ethische (alles rond levensbegin en -einde) en

sociaal-politieke (‘de tweedeling’, solidariteitsbeginsel).

 

In die discussies gaat het bijna altijd om de ‘grenzen’ van de gezondheidszorg: waar houdt het op en waar mag het niet meer? Wensgeneeskunde? Alternatieve geneeskunde? Surveillerende geneeskunde? Waar liggen (of waar trekken we) de grenzen van de ‘medische macht’?

 

Op deze avond over filosofie en gezondheidszorg komen dergelijke kwesties aan de orde. Eite Veening laat zien wat een filosofische inbreng voor verschil kan maken en waar filosofie en geneeskunde verbonden en verweven zijn (zoals in het lichaam-geest-probleem). We gaan ook na wat in de afgelopen eeuwen de diverse  combinaties waren: van filosofen die het over ‘ziekte’ hadden tot artsen die ook filosoof waren (Karl Jaspers, Bert Keizer).

 

De bezoekers van de avond hebben een inbreng in de keuze voor een specifieke kwestie die na de pauze grondiger wordt besproken (een vorm van ‘moreel beraad’). Die kwestie kan uit de actualiteit of uit de persoonlijke ervaringen afkomstig zijn.

 

 

Eite P. Veening (1947) is gepensioneerd opleidingsfunctionaris bij het UMCG en docent zorgopleidingen (maatschappelijk werkers, psychologen, psychotherapeuten, artsen, psychiaters en verpleegkundigen’. Ook is hij opa. Hij schreef boeken over ‘denkwerk’, over zingeving in de zorgverlening, over het filosofisch consult en hij schreef mee aan boeken over medische consultatie en moreel beraad.

 

Eite Veening  promoveerde in 1998 op  Poppers Driewerelden-theorie. Over deze metafysische thematiek is een nieuwe publicatie in voorbereiding. In 2015 verzorgde hij weekenden Filosofie en Gezondheidszorg aan de internationale school voor wijsbegeerte ( ISVW ). Thans werkt hij mee als docent aan een volgende versie in 2017.

bottom of page