top of page
Cursus over de islam in Philos op 10 en 11 februari 2018  - 3 dagdelen

Zaterdag 10 februari (2 dagdelen) en zondag 11 februari (1 dagdeel) organiseert Philos een cursus over filosofie en de islam.
Tijden: zaterdag 10-17.00 uur en zondag 10.00-13.00 uur.

Docent is Gerko Tempelman, filosoof en theoloog en als docent verbonden aan de Vrije Academie, aan Volksuniversiteiten en aan de School of Life.

Filosofie en islam

Hoe middeleeuwse Arabieren vooruitgang naar Europa brachten.

De islam komt er in het hedendaagse debat over het vrije denken slecht van af. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de middeleeuwen waren de rollen in het debat over tolerantie en vrijheid precies omgedraaid. Het Arabische rijk bracht filosofie en wetenschap (in die tijd waren die twee inwisselbaar) naar het intolerante en onverlichte Europa en zorgde voor de eerste aanzet van wetenschappelijk denken. Hoe ging dat in z’n werk? En hoe verhoudt zich de bloeitijd van de “islamitische verlichting” tot het islamitische geloof dat vandaag de dag zo vaak als onverlicht en intolerant wordt gezien?

Ga mee met deze reis door de geschiedenis en leer niet alleen de filosofie en wetenschap van de Arabische wereld en hun revolutionaire denkers kennen, maar ook met andere ogen naar onze eigen westerse wereld kijken - een bezoek aan de supermarkt zal nooit meer hetzelfde zijn.

Met drie hoofdthema’s richt de cursus zich op de belangrijkste wetenschappelijke vernieuwingen die in de middeleeuwen vanuit de Arabische wereld Europa binnenkwamen: rekenkunde, astrologie en geologie, en het onafhankelijke denken. Die thema’s worden zichtbaar in een hele rij voorbeelden, zoals ons gebruik van getallen, de horoscoop, de reis van Columbus, en het hedendaagse tolerantiedebat. Tot zelfs de opkomst van computers.
Aan de hand van drie steden volgt u het verhaal van de ongelooflijke expansie van het Arabische rijk in de middeleeuwen. Het werd drie keer zo groot als het Romeinse Rijk ooit was. Als bestuurshoofdstad bloeide in Bagdad de kennis en wetenschap. Cordoba, een Spaanse stad die het centrum werd voor islamitisch europa probeerde Bagdad te evenaren en slaat zo een brug tussen het Midden Oosten en Europa. Toledo is de Spaanse stad die uiteindelijk zorgde voor de link van de Arabische kennis naar de Europeanen, die tot dan toe hadden liggen te slapen.
Maar deze cursus zet u zelf ook aan het denken. Wat is er zo vanzelfsprekend aan onze eigen kennis? Is het wel zo logisch dat de aarde draait en dat we tot tien tellen bijvoorbeeld? Hoe hebben we ooit geleerd om abstract te redeneren? En wat zegt deze geschiedenis over de rol van religie in de geschiedenis van de wetenschap en het hedendaagse publieke domein?

Dit wordt er in de cursus behandeld:

Wetenschap

Vanuit de vraag 'hoe ontstaat wetenschap?' staan we stil bij rekenkunde, sterrenkunde en de spanning tussen geloof en rede in het Arabische Rijk. Elk van die thema's heeft een duidelijke filosofische laag. Wij hebben er ons gebruik van getallen, de horoscoop en de scheiding tussen theologie en filosofie aan te danken gehad.

Geschiedenis

Drie belangrijke steden vertellen het verhaal van de ongelooflijke expansie van het Arabische Rijk. In Bagdad bloeide de kennis en wetenschap. Cordoba probeerde in Europa Bagdad te evenaren en slaat zo een brug tussen het Midden Oosten en Europa. En in de stad Toledo vindt de vertaling van wetenschap in het Arabische Rijk naar Europa plaats.

Filosofie

Maar we worden ook zelf aan het denken gezet. Wat is er zo vanzelfsprekend aan onze eigen kennis? Is het wel zo logisch dat de aarde draait en dat we tot tien tellen bijvoorbeeld? Hoe hebben we ooit geleerd om abstract te redeneren? En waarom verdwijnt sommige wetenschap ook weer?

En wij?

Niet lang na de gouden eeuwen en de daarbij behorende vertaalbeweging van het Arabische Rijk, kwam de wetenschap naar Europa. Ook hier vond een vertaalbeweging plaats, van precies dezelfde werken. We staan stil bij de vele parallellen van onze geschiedenis met die van het Arabische Rijk en wat dat zegt over ons.

Inschrijving is mogelijk vanaf 10.12.2017.  Plaatsing op volgorde van binnenkomst
Kosten 110,-- per persoon, inclusief koffie/thee en een lunch op zaterdag
Plaats: òf Martinikerkhof nr. 17 òf de bovenetage van het Newscafé, beide zijn in centrum van de stad Groningen.   Locatie hangt af van aantal deelnemers.  Maximaal aantal deelnemers: 25
Tijden zaterdag 10-17 en zondag 10-13.00 uur.

Inschrijving via contactformulier van deze website, of per mail naar wavdam@euronet.
zie ook website en filmpjes:
https://youtu.be/1uivZ0js2k8
https://www.youtube.com/watch?v=G916mRV2E30
http://denkjewel.nl/category/thema/filosofie-en-islam/


 
bottom of page