top of page
13.2. 'Denken over het goede handelen' aan de hand van Kant.
Door Corrie Haverkort.

Hoe kunnen we in een tijd van urgente problemen tot een helder moreel oordeel komen?
Je kunt bijna geen krant opslaan of een artikel lezen van hedendaagse denkers of het gaat om de vraag hoe we zo goed mogelijk kunnen samenleven. Daarop volgt ook altijd de vraag: Wanneer vinden we een situatie juist? Billijk en rechtvaardig en wat is dat eigenlijk?
Bij deze vragen wordt vaak gerefereerd aan de filosoof Immanuel Kant (1724-1804). Geen wonder. Zijn inbreng en ideeën waren in de tijd van de Verlichting zo bijzonder dat ze nu nog steeds als uitgangspunt blijken te kunnen dienen als het gaat over de betekenis van rechtvaardigheid.
Volgens Kant is het mogelijk om steeds opnieuw weer te weten wat ons te doen staat. Omdat we redelijke mensen zijn en autonoom. Omdat we door logisch te redeneren in zien wat juist, rechtvaardig, redelijk en billijk is en daar vervolgens in vrijheid voor kunnen kiezen.
We zijn in staat om ons te verhouden tot ons eigen handelen, we kunnen afstand nemen van onze eigen voordelen en daarmee een hoger doel dienen.
Binnen welke samenlevingsvorm dan ook. Dat kan gaan over grote organisaties èn over kleinere samenlevingsvormen als het samenwerken met collega’s, het samenleven in de buurt, onder vrienden of met een partner en/of kinderen.

 

Corrie Haverkort is filosoof met als specialisatie wijsgerige ethiek en beeldend kunstenaar.
Zij verzorgt filosofie lezingen en cursussen, trainingen en opleidingstrajecten voor professionals als pedagogen en psychologen, juristen en mediators. Ze is o.a. werkzaam voor HOVO, U3L, Pythia filosofie en Sabi Centrum voor Kunst en filosofie. Voor de academie op Kreta verzorgt ze het komende voorjaar een  filosofieweek waarbij Kant ook het uitgangspunt vormt. Zie: www.evdaimonia.nl
Mw. Haverkort wordt gevraagd door verschillende organisaties en bedrijven. Haar filosofische onderwerpen gaan altijd over de vraag naar zin en betekenis in het leven en de rol van rechtvaardigheid in deze. Hoe kun je op een goede manier samenleven met elkaar, wat betekent rechtvaardigheid en hoe kun je rechtvaardig handelen niet alleen omschrijven maar ook toepassen?
Ze is mede oprichtster van Popelier Opleidingen voor Gezin en Professional waar zij ethische onderwerpen bespreekt die raken aan de verschillende relatievormen binnen hedendaagse gezinsvormen.
Naast het geven van een opleidingstraject staan er diverse publicatie op haar naam. Zo werkt momenteel aan haar vijfde boek”:  Een filosofie van de tweede familie, morele dilemma’s, kwetsbaarheid en verlangen. Eerdere boeken rond dit thema zijn uitgegeven bij Pica en Lannoo. Zie www.popelieropleidingen.nl


Behalve filosoof is Corrie Haverkort ook beeldend kunstenaar. Haar werk is tentoongesteld in verschillende galeries en musea, in binnen en buitenland waaronder Stedelijk museum Zwolle, de Fundatie, Henriette Polak museum etc. Zij zegt hierover: “Als kunstenaar wordt van me gevraagd langdurig te kijken naar ieder beeld totdat zich een andere werkelijkheid aandient die meer laat zien dan we in eerste instantie zagen. Als filosoof wordt van me gevraagd een situatie of gebeurtenis net zolang te doordenken tot er een werkelijkheid verschijnt die meer waarheid in zich draagt dan we op het eerste gezicht zouden denken. In het langdurig ‘zien’ en het langdurig ‘denken’ vallen de filosoof en de kunstenaar samen”. Zie:  www.sabikunstenfilosofie.nl

 

bottom of page