top of page

13.03 Argumenten voor een goede kunstmatige intelligentie.

Door Bart Verheij.


Kunstmatige intelligentie is volop in het nieuws. De verhalen die in de media verschijnen zijn vol van dromen en angsten. Inderdaad lijken computers en robots al bijna alles te kunnen. Er rijden auto's zelfstandig door de straten, onze telefoon geeft antwoord op allerlei vragen en computers spelen veel moeilijke denkspellen beter dan de beste mensen dat kunnen.


Hoe reëel zijn de dromen over kunstmatige intelligentie? En hoe reëel de angsten?

Hoe ziet goede kunstmatige intelligentie eruit, en hoe kunnen we die bereiken?

 
Onderzoek naar argumentatiesystemen zullen kunstmatige intelligentie verder kunnen brengen. Argumentatiesystemen modelleren een kritisch denkproces waarin hypothesen worden geconstrueerd, getoetst en gewaardeerd. De ontwikkeling van argumentatiesystemen kan de kloof overbruggen die nu in de kunstmatige intelligentie bestaat tussen kennissystemen en datasystemen: kennissystemen gebruiken de erin vastgelegde kennis om te redeneren en datasystemen leren door de analyse van veel voorbeelden.


Met argumentatiesystemen is een kritische dialoog mogelijk op basis van argumenten. Zo vormen argumenten de basis voor de ontwikkeling van goede kunstmatige intelligentie die dromen dichterbij brengt en tegelijk meer beheersbaar is.

Bart Verheij, hoogleraar Kunstmatige intelligentie en Argumentatie aan de RUG.

 

bottom of page