top of page

06.11.2018 Wetenschap en verbeelding.

Door Henk Procee, filosoof.

Waarheid hoort bij wetenschap en verbeelding laten we het liefst over aan kunstenaars. Vanuit dit idee is wetenschap even waar als dor. Dit idee klopt niet. Waarheid staat niet tegenover verbeelding, maar tegenover leugen. Verbeelding hoeft niet in strijd te zijn met waarheid, maar is dat wel met fantasieloosheid. Het is daarom onjuist om waarheid tegenover verbeelding te plaatsen. We hebben beide nodig. Aan de hand van de idolenleer van Francis Bacon worden strategieën besproken om onwaarheid tegen te gaan. Aan de hand van Immanuel Kant wordt een loflied op de verbeelding gezongen. De lezing begint met het onder de loep nemen van waarnemen, van daaruit wordt ingezoomd op ons feilbare denken (Kahneman), om uiteraard uit te komen bij de wetenschap.

Henk Procee, is filosoof, chemicus en emeritus hoogleraar Universiteit Twente.

Hij gaf les aan HAVO, middelbare analistenschool, HBO (scheikunde), algemeen publiek, universiteit, honoursprogramma, post-academisch onderwijs, AIO-masterclasses (filosofie, reflectie, onderzoekbegeleiding). Trad regelmatig op als gespreksleider tijdens bijeenkomsten die variëren van Studium Generale programma’s, wetenschappelijke congressen, panelbijeenkomsten, tot openbare interviews. En gaf  trainingen variërend van retorica tot professionele kwaliteit in diverse beroepen.

Zie ook http://www.henkprocee.nl

bottom of page