top of page

12.12.2023:

Doorgaans Betrouwbaar: Een filosofische respons op waarheidsverval

Door dr. Tim De Mey, filosoof

Internet en sociale media hebben niet alleen veel mogelijkheden, maar ook ‘waarheidsverval’ meegebracht: nepnieuws, complottheorieën, meningen die feiten overschreeuwen, etc. Naast technologische, psychologische en sociologische factoren, spelen ook kennistheoretische idealen daarin een belangrijke rol. Tijdens de avond reflecteren we niet alleen op de filosofische verklaring van waarheidsverval, maar ook op filosofische denkbeelden die ons toelaten om waarheidsverval zoveel mogelijk terug te dringen. We focussen meer bepaald op hoe we de ‘betrouwbaarheid’ of ‘waarheidsgerichtheid’ van onze methodes en gedragsdisposities kunnen optimaliseren.

Dr. Tim De Mey

studeerde filosofie te Gent en Helsinki. Is sinds 2005 Universitair Docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Publiceerde in 2014 bij Lemniscaat 'Het Voordeel van de Twijfel,' dat als examenkatern voor het VWO-eindexamen filosofie fungeerde. Onderzocht in 2022 als (eerste) Fellow van de ISVW -de Internationale School voor Wijsbegeerte- de filosofische strijd tegen waarheidsverval. In april 2023 verschijnt bij ISVW-uitgevers zijn 'Basisboek Kenleer.'

De Mey (1973) studeerde in 1998 summa cum laude af aan de Universiteit Gent, waarna hij in Helsinki summa cum laude specialiseerde in logica, wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis. Hij promoveerde in 2003 op gedachte-experimenten. Sinds 2005 is hij Universitair Docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was hij gastprofessor te Gent, Groningen, Helsinki en Turku. In 2014 publiceerde Lemniscaat zijn 'Het Voordeel van de Twijfel,' dat in 6VWO als examenkatern filosofie fungeerde. In 2022 onderzocht hij als eerste Fellow van de ISVW -de Internationale School voor Wijsbegeerte- wat de filosofie tegen waarheidsverval vermag. Dat resulteerde ondermeer in de 'Basiscursus Waarheidsliefde,' de MOOC 'Voor Zover We Weten,' de vlog 'Studio Pyrrho Tim,' en het video-essay 'Als de Waarheid een Heks Was, Kwam Ze Altijd Boven Water.' Als kers op de taart verschijnt voorjaar 2023 zijn 'Basisboek Kenleer' bij ISVW-Uitgevers.

Langere tekst/beeldmateriaal

bottom of page