top of page
Weekendcursus op 4 en 5 maart 2017  over Het Zelf.
Een kennismaking met de opvattingen van Aristoteles, Nietzsche, Heidegger en Lao Zi.
Door Jan Flameling, filosoof.

Hoe vatten wij onszelf op, als ‘ik’ of als ‘redelijk, vrij en verantwoordelijk’? Wat verstaan de filosofen Aristoteles, Nietzsche, Heidegger en Lao Zi onder het ‘zelf’? In deze cursus komen we onder meer te weten dat Aristoteles het zelf opvatte als een levend wezen dat in een gemeenschap leeft, dat Nietzsche
ons voorstelde onszelf op te vatten als een lichaam dat voelt en beseft dat het erom gaat krachtig in het leven te staan, dat Heidegger het zelf opvatte als ‘in betrekkingen’ en ons opriep ons leven vanuit betrokkenheid te ontwerpen en dat Lao Zi aanraadde de stilte en de leegte te vinden om dan gewaar te worden dat we ‘niet-iets’ zijn.
Vanzelfsprekend bespreken we ook hoe onze antwoorden op deze vragen zich verhouden tot de opvattingen van de vier denkers.
 

Cursusprijs: 150 euro inclusief koffie/thee en op zondag een eenvoudige lunch.
Plaats: locatie in de binnenstad Groningen
Minimum aantal deelnemers: 13


Inschrijving vanaf 1 januari 2017,  via het contactformulier op deze website of middels een mail naar wavdam@euronet.nl

 

Plaatsing op volgorde van binnenkomst.

Jan Flameling is filosoof.

Hij studeerde filosofie in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam en richtte in 1994 het Filosofisch Bureau Ataraxia op.

Hij geeft onderwijs aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, geeft trainingen in morele oordeelsvorming bij de overheid en organiseert verschillende seminars in Nederland, Griekenland en het Verre Oosten.

 

Zie: www.janflameling.nl

programma:

Sessie 1:  Aristoteles

Aristoteles

 

Filosofie als politicologisch project, training in morele oordeelsvorming aan het ‘Lykeion’, de mens als lichaam met bepaalde vermogens, de rol van verstandigheid, de mens als een levend wezen dat in een gemeenschap leeft, het belang van zelfredzaamheid en burgerschap.

Sessie 2: Nietzsche

Friedrich Nietzsche

Filosofie als esthetisch-ethisch project, de mens als kunstzinnig scheppend wezen, de rol van het dionysische.

‘Word wie je bent!’: een lichaam dat op aarde leeft en voelt dat het erom gaat krachtig in het leven te staan, de mens als een danser(es) zonder partner en zonder mededogen.

Sessie 3: Heidegger

Martin Heidegger

Filosofie als zijnsverstaan. Een analyse van het menselijk bestaan als erzijn, in-de-wereld-zijn en mede-zijn, tegen de onverschilligheid.

Een oproep om vanuit het besef dat je in betrekkingen bent vanuit betrokkenheid je leven te ontwerpen. Het zelf als in-wording zijn, als gebeuren waar de mens deel van uitmaakt.

Sessie 4: Lao Zi

Lao Zi

Filosofie als een onderzoeks- en oefenpraktijk, bestaande uit meditatieve

oefeningen. Een manier van zijnsverstaan die je laat gewaarworden dat je ‘niet-iets’ bent, d.w.z. dat je in wording en in verbindingen bent en die je in staat stelt te doen wat de weg vraagt.

bottom of page