top of page

Dagcursus MOREEL BERAAD door Eite Veening, filosoof op zaterdag 02 mei 2020

OOK DEZE DAG MOETEN WE HELAAS ANNULEREN.

In najaar 2022 bekijken we of deze cursus alsnog doorgang kan vinden.


 

Introductie Moreel Beraad.

Een Moreel Beraad is een gestructureerd groepsgesprek over een ethische kwestie van één van de deelnemers. Gewoonlijk nemen een 6-15 mensen deel en duurt een beraad maximaal een uur. Een gespreksleider ‘van buiten’ bewaakt de structuur en de tijd. Alle deelnemers worden aangesproken als ‘betrokkene’ (“het had ook mij kunnen overkomen”) en als mee-denker over de ethische aspecten van de ingebrachte situatie; vaak geformuleerd als een dilemma. Degene die de kwestie inbrengt heeft vragen over de morele kwaliteit van het eigen handelen; achteraf of vooraf. Het beraad is bedoeld om haar of hem te helpen daar ‘uit te komen’ en de ‘eigenaar’ beslist erover.

Moreel beraad wordt gehouden binnen zorginstellingen, het onderwijs, de politie enzovoort. Voor en met professionals. In de cursus kunt u kennismaken met Moreel Beraad. Er wordt gestart met een introductie over ethiek en aspecten van het denken en spreken over ethische kwesties. We vertellen ook meer over het moreel beraad als werkvorm.
Vervolgens nemen we de tijd om ook één of meer ‘beraden’ met elkaar te ‘doen’; eerst als demonstratie met een ‘verzonnen’ kwestie en later liefst ook met kwesties (dilemma’s) van de deelnemers.
Het gaat dan dus niet om een moreel beraad van professionals, maar van privé-personen. De ethische kwesties zijn dan kwesties die deelnemers in hun persoonlijk leven meemaken: over mantelzorg, burenzorg, relaties of iets anders. Deelnemers zijn dus nadrukkelijk uitgenodigd om een ethische of morele kwestie uit het eigen leven in te brengen.

Deelnemers zeggen toe strikte geheimhouding te bewaren ten aanzien van wat aan persoonlijks besproken wordt; zo’n beraad kan alleen als men elkaar wat dit betreft kan vertrouwen.

Begeleider van deze introductiedag is Eite Veening
Eite P. Veening (1947) is gepensioneerd opleidingsfunctionaris bij het UMCG en docent zorgopleidingen (maatschappelijk werkers, psychologen, psychotherapeuten, artsen, psychiaters en verpleegkundigen). Ook is hij opa. Hij schreef boeken over ‘denkwerk’, over zingeving in de zorgverlening, over het filosofisch consult en hij schreef mee aan boeken over medische consultatie en moreel beraad.
Eite Veening  promoveerde in 1998 op Poppers Driewerelden-theorie. In vervolg hierop publiceerde hij in 2019 “Triadisme. Mensen, werelden, puzzels, zorg". Eite verzorgt incidenteel lessen en moreel beraden voor professionals en geeft nog wel eens cursus aan de internationale school voor wijsbegeerte ( ISVW ).


Programma

10 uur
1.    kennismaking deelnemers en trainer en toelichting op het programma. Benadrukken van het belang van veiligheid/vertrouwelijkheid en van het ‘open gesprek’.
2.    Inleiding Ethiek door Eite Veening: wat heeft ethiek als filosofische discipline te bieden bij de puzzels van alledag? Ethiek niet (meer) als omschrijving van wat ‘goed’ en ‘fout’ is, maar als hulp om over oordelen na te denken en tot verantwoordbare oordelen te komen. Verschil met psychologie. Korte introductie ‘denkgereedschappen”.


Koffiepauze
3.    Inleiding Moreel Beraad door Eite Veening: een werkvorm voor samen nadenken. Ervaring in professionele situaties. Korte introductie fasering van een ‘beraad’.
4.    Demonstratie-beraad aan de hand van een fictieve casus.
5.    Bespreking en verkenning van de mogelijkheden in de groep.


12 uur
6.    Lunchpauze met tijd voor onderlinge inventarisatie van bespreek-kwesties.
7.    Besprekingen: moreel beraad in de praktijk aan de hand van ingebrachte kwesties
(met tussentijdse pauze)
8.    Terugblik en evaluatie.


16-16.30 uur
      Afsluiting 

Kosten deelname:   50 euro p.p. dit is inclusief koffie/thee en lunch

Plaats: Martinikerkhof 17 te Groningen

Plaatsing in volgorde van opgave. Aantal deelnemers: 12 - 15

Opgeven kan via invulling contactformulier op deze website of per mail naar wavdam@euronet.nl of mondeling op de Philos avonden.

Minimum aantal deelnemers is 12.

Nadat u zich heeft opgeven (en het minimum aantal deelnemers is bereikt), ontvangt u een verzoek tot betaling van cursusgeld.

bottom of page