top of page
11.11 Eéndaagse cursus over Spinoza’s Brieven over het kwaad.
Door Miriam van Reijen, filosoof en socioloog, doceerde aan verschillende universiteiten en hogescholen, en is hoofddocent aan het ISVW.

De Brieven over het kwaad bevatten de correspondentie tussen Benedictus de Spinoza en Willem van Blijenbergh. Het centrale thema van deze briefwisseling is de al of niet verantwoordelijkheid van god voor het kwaad in de wereld. Is god alleen oorzaak van het feit dat mensen een vrije wil hebben, of ook voor wat zij met die vrije wil besluiten en doen?

Over de consequenties van het wel/niet bestaan van een vrije wil.

Van Blijenbergh is bang voor de mogelijke praktische consequenties van het niet bestaan van een vrije wil, en Spinoza wil hem laten inzien dat die angst niet gegrond is. Spinoza had 350 jaar geleden al sterkere argumenten tegen het bestaan van een vrije wil dan hedendaagse hersenwetenschappers. Maar ook de angst en het verzet van Van Blijenbergh zijn herkenbaar in het Nederlands debat. Dat thema maakt deze brieven over het kwaad verrassend actueel.

Cursusprijs:  75 euro inclusief koffie/thee en een eenvoudige lunch

Plaats: centrum van de stad Groningen

Inloop vanaf 09.45 uur met koffie/thee

 

De dag begint om 10.00 uur

Middagpauze van 12.30 - 13.30 uur - Philos zorgt voor een eenvoudige lunch

Eindtijd uiterlijk 17.00 uur.

We willen graag velen de kans geven om mee te doen. Dat betekent dat we de locatie gaan afstemmen op het aantal deelnemers. Dit wordt òf onze eigen ruimte  Martinikerkhof 17 òf, bij een grotere groep, het Newscafé op het Waagplein.

 

Minimum aantal deelnemers: 12, maximaal 25-30

Inschrijving vanaf 12 september middels contactformulier op deze website

Plaatsing op volgorde van binnenkomst.

Betaling als minimum aantal deelnemers is bereikt: u ontvangt hiervan bericht.

Meer informatie cursus Spinoza's brieven over het kwaad.

In 1664-1665 schreven Benedictus de Spinoza en Willem van Blijenbergh elkaar acht brieven, die bekend zijn geworden als de 'Brieven over het kwaad'. Deze 'Brieven over het kwaad', oorspronkelijk geschreven in 17de-eeuws Nederlands, zijn zeer toegankelijk en geschikt voor een breed publiek. Miriam van Reijen heeft ze in hedendaags Nederlands hertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien.

Het centrale thema van deze briefwisseling is de al of niet verantwoordelijkheid van god voor het kwaad in de wereld. Is god alleen oorzaak van het feit dat mensen een vrije wil hebben, of ook voor wat zij met die vrije wil besluiten en doen? Van Blijenbergh is bang voor de mogelijke praktische consequenties van het niet bestaan van een vrije wil en Spinoza wil hem laten inzien dat die angst niet gegrond is. Dat thema maakt deze brieven ook verrassend actueel. Spinoza blijkt 350 jaar geleden al sterkere argumenten tegen het bestaan van een vrije wil te hebben dan de hedendaagse hersenwetenschappers en in het debat daarover in Nederland werd ook de angst en het verzet van Van Blijenbergh veelvuldig gehoord. 

 

Op deze cursusdag onderzoeken we of en zo ja, welke, consequenties de recente neurowetenschappelijke onderzoeken hebben voor filosofische èn voor onze eigen opvattingen over het al of niet bestaan van een vrije wil en welke consequenties deze opvattingen zouden kunnen hebben voor de rechtspraak.

 

Miriam van Reijen studeerde sociale filosofie en ethiek; en cultuur- en godsdienstsociologie. Zij doceerde jarenlang aan verschillende universiteiten en hogescholen en aan het HOVO Nijmegen. Miriam houdt zich al jarenlang intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder met zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij in 2010 promoveerde. Zij heeft tal van publicaties op haar naam staan. Ook was zij bestuurslid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP); en is zij bestuurslid van de Vereniging 'Het Spinozahuis'.

Miriam van Reijen heeft lange ervaring in het geven van lezingen en workshops, het begeleiden van socratische gesprekken, filosofische café's en het verzorgen van trainingen en cursussen. Sinds 2010 verzorgt zij op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (www.isvw.nl) als hoofddocent, een basisopleiding Filosofie in de Praktijk.

 

Zie ook http://www.miriamvanreijen.nl/

bottom of page