top of page

17.12.2019 Agambens homo Sacer - De wetteloze ruimte binnen de wet.

Over de spreker:
Dr. M (Martijn) Boven heeft zowel (geschiedenis van de) filosofie als literatuurwetenschap gestudeerd en is gepromoveerd op een proefschrift waarin deze twee disciplines samenkomen: Metaphor and Metamorphosis: Paul Ricoeur and Gilles Deleuze on the Emergence of Novelty.
 
Hij is als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, University College Groningen en Academie Minerva. Momenteel werkt hij aan een project over misleiding en bedrog als pedagogische instumenten: The Incognito and the Mask: Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche and the Pedagogy of Deception.
bottom of page