top of page
LET OP:  aanvangstijd 19.30 uur!

29.11.2022 Taal en empathie

door Petra Hendriks, Hoogleraar Semantiek en Cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

We gebruiken de taal om onze gedachten, wensen en gevoelens met elkaar 

te delen. Die zijn echter in hoge mate persoonlijk.

Hoe slagen we erin om aan de ander duidelijk te maken wat we bedoelen, en in welke mate verplaatsen we ons daarbij in elkaar?

Een welkom onderwerp in Philos, waar we altijd proberen -na de inleiding- samen over het onderwerp van gedachten te wisselen, niet door de ander te overtuigen maar door naar de ander te luisteren en elkaar te begrijpen.

Petra Hendriks is Hoogleraar Semantiek en Cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ze doet onderzoek naar de manier waarop mensen betekenis toekennen aan woorden en zinnen en hoe kinderen dit leren.

Petra Hendriks.jpg
bottom of page