top of page
Kennis: paradoxaal of dubbelzinnig?

In de logica wordt onder een paradox een deugdelijk lijkende argumentatie verstaan die tot een tegenspraak leidt. Door zulke paradoxen worden filosofen gedwongen begrippen nog eens goed tegen het licht te houden, want intern tegenstrijdige begrippen zijn voor veel filosofen onwenselijk. Er zijn ook een aantal paradoxen die draaien om het begrip kennis. Wat voor lessen kunnen we van deze paradoxen leren?

 

Barteld Kooi,

bijzonder hoogleraar Logica en Argumentatietheorie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

bottom of page