top of page

De grote vlucht inwaarts.

Door Thijs Lijster.

De wereld lijkt steeds complexer en on overzichtelijker te worden. In de hedendaagse ‘netwerksamenleving’ kun je geen kop koffie drinken zonder je medeschuldig te maken aan uitbuiting en slavernij en staat je baan op het spel omdat aan de andere kant van de wereld een bank omvalt.

Hierdoor beschouwen we de wereld steeds vaker als iets gevaarlijks waarover we geen controle hebben en dus keren we de blik naar binnen en klampen we ons vast aan de dingen die we nog wél in de hand hebben. Het resultaat: collectief narcisme en een publieke sfeer waarin een scherpe mening meer waard is dan een weloverwogen oordeel.

Met scherpe analyses (in zijn boek 'de grote vlucht inwaarts') biedt filosoof Thijs Lijster een caleidoscopische blik op de meest uiteenlopende culturele en maatschappelijke fenomenen, zoals design, de versnelling van het leven, de alomtegenwoordigheid van opiniepeilingen en de positie van illegale immigranten.

Het door Lijster geschreven boek is een pleidooi voor tegendraads denken waarbij zelfs het meest onbeduidende detail beschouwd kan worden als betekenisvol.

voor meer info verwijst Thijs Lijster naar een artikel in de Groene Amsterdammer.
Klik hiervoor op onderstaande link.
 
zie een bijdrage in de Groene Amsterdammer

Thijs Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef samen met Jan Sietsma 'Onder filosofen' (2005) en was mede samensteller van onder meer 'De Nieuwe Duitse Filosofie' (2014) en 'De kunst van kritiek' (2015). Hij publiceert regelmatig in 'De Groene Amsterdammer' en 'Filosofie Magazine'. In 2009 won hij de essayprijs van 'Vrij Nederland/Academische Boekengids', in 2010 de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek en in 2015 de Boekman Dissertatieprijs.

bottom of page