top of page
12.04 Het zelf zonder grenzen. Filosofie als oefening in solidariteit door Jan Flameling, filosoof, werkzaam als docent (ISVW), trainer (PBLQ) en gespreksbegeleider (Filosofisch Bureau Ataraxia).

 

"Ikke, ikke, de rest kan stikken" - zo luidt een bekend gezegde. Veel hedendaagse denkers roepen op je leven juist vorm te geven vanuit het besef dat je in betrekkingen bent en verantwoordelijk voor anderen. Volgens neurobiologen zijn we daartoe in staat met onze hersencapaciteit. Westerse filosofen vertellen ons dat wij 'het zelf', d.w.z. onszelf, anders kunnen opvatten en ons kunnen verbeelden op de plek van een ander te zijn. Oosterse filosofie biedt ons een oefenpraktijk om onszelf niet langer als 'ik' te ervaren.
Deze lezing biedt een overzicht van deze verschillende manieren om te oefenen in solidariteit.

 

 

Neurologen als Antonio Damasio stellen dat wij als lichaam met hersenen- en zenuwstelselcapaciteit in staat zijn voelend te weten wat er in een situatie gaande en gevraagd is.

Martin Heidegger stelt ons voor ons bestaan vorm te geven vanuit het besef dat we in betrekkingen zijn en vanuit een gevoel van betrokkenheid. Emmanuel Levinas roept ons om te luisteren naar het gelaat van de Ander en gastvrijheid in praktijk te brengen. Martha Nussbaum wijst erop dat we door vertellingen ons kunnen verbeelden op de plek van een ander te zijn.

 

Oosterse denkers als Thich Nhat Hanh bieden ons een oefenpraktijk die het mogelijk maakt onszelf niet langer als 'ik' te ervaren en ons in staat stelt vanuit compassie in het leven te staan.

De lezing biedt een overzicht van deze verschillende voorstellen om te oefenen in solidariteit.

Jan Flameling is filosoof. Hij studeerde filosofie in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam en richtte in 1994 het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Hij geeft onderwijs aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, geeft trainingen in morele oordeelsvorming bij de overheid en organiseert verschillende seminars in Nederland, Griekenland en het Verre Oosten.

Zie: www.janflameling.nl

 

          terug naar programma

bottom of page