top of page

Let op!  aanvangstijd 19.30 uur.

15.11. Agamben en Badiou: twee hedendaagse filosofen over geluk,

           door Ype de Boer, filosoof aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.


 

Giorgio Agamben en Alain Badiou zijn twee van de meest invloedrijke filosofen van onze tijd. Het zijn beide klassieke filosofen, die over talloze onderwerpen geschreven hebben in de poging een juist perspectief op het bestaan te krijgen. Op hun eigen manier zetten Agamben en Badiou het precaire en sociaal-economisch flink uitgebuite thema van het geluk hoog op de agenda. Wat betreft de invulling van dit concept, staan ze echter radicaal tegenover elkaar. Voor de meer activistisch georiënteerde Badiou moet men, om gelukkig te worden, de riskante opgave op zich nemen om de wereld te veranderen. Voor de meer spiritueel georiënteerde Agamben daarentegen, wordt geluk pas mogelijk als men het verlangen de wereld te veranderen niet meer het eigen bestaan laat beheersen. Maak in deze lezing kennis met twee originele filosofen die het thema geluk een broodnodige verdieping geven.

Dr. Ype de Boer is filosoof aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde op het werk van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben en is auteur van de boeken Murakami en het gespleten leven (2017) en Het erotisch experiment. Voorbij de moderne seksuele identiteit (2019).

Hij is redacteur van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief, vertaalde enkele werken van Agamben en één van Badiou en is een veelgevraagd spreker op diverse podia.

Zie ook:  ypedeboer.nl

Foto Philos.jpg
bottom of page