top of page
19.11.2019 De mens is geest, Kierkegaards humanisme

door Andries Visser, wiskundige, filosoof en Kierkegaardkenner

Het kortgeleden verschenen De mens is geest gaat in op Kierkegaards visie op de mens en op menselijkheid, wat het betekent om werkelijk ‘menselijk’ te leven. Daarnaast is er aandacht voor de zogenaamde ‘stadia’, de verschillende levensgebieden waarin ons leven zich afspeelt. Ieder mens heeft naast een uiterlijk leven ook een minstens zo fascinerend innerlijk leven. Met de relatie tussen die binnen- en buitenkant heeft Kierkegaard zich intensief beziggehouden. Dat een mens ‘geest’ is beschouwt hij als het meest koninklijke wat over een mens gezegd kan worden. Kierkegaard heeft veel geschreven over de mens als ‘enkeling’, daar is hij bij velen ook bekend door geworden. Maar juist ook de mens als sociaal wezen is een wezenlijk onderdeel van veel van zijn werken. Ook dat aspect zal op deze avond aan de orde komen.

Andries Visser verdiept zich al meer dan veertig jaar in het gedachtegoed van de grote Deense denker Søren Kierkegaard. Behalve De mens is geest schreef hij de afgelopen jaren leesgidsen bij nieuwe vertalingen van Kierkegaards De herhaling en Het begrip angst. Over zijn werk geeft hij lezingen, en samen met zijn vrouw Lineke Buijs organiseert hij lees- en studiekringen. Van Kierkegaards filosofische en psychologische  geschriften vertaalden zij ook Vrees en beven, Wat de liefde doet en De ziekte tot de dood, en daarnaast een groot deel van wat hij zijn ‘opbouwende toespraken’ noemt.


 
foto Andries Visser.JPG

Andries Visser

bottom of page