top of page
Bart Streumer, Ongelijkheid

 

Ongelijkheid en verantwoordelijkheid.

Wanneer is sociaal-economische ongelijkheid tussen mensen rechtvaardig? Volgens John Rawls is dergelijke ongelijkheid rechtvaardig als ze ten goede komt aan degenen die het slechtst af zijn. Zogeheten ‘pech-egalitaristen’ zijn het hier niet mee eens: zij vinden dat dergelijke ongelijkheid rechtvaardig is als mensen er zelf verantwoordelijk voor zijn (als de een bijvoorbeeld harder werkt dan de ander, of langer heeft doorgeleerd dan de ander), en als de ongelijkheid dus niet het gevolg is van pech.

 

Maar stel nu dat we nergens echt verantwoordelijk voor zijn. In deze lezing zal spreker laten zien dat als dat het geval is, het ‘pech-egalitarisme’ de visie van Rawls ondersteunt: dat ongelijkheid dan alleen gerechtvaardigd is als ze ten goede komt aan degenen die het slechtst af zijn.

 

Bart Streumer is adjunct-hoogleraar ethiek en politieke filosofie. Hij studeerde filosofie in Groningen en aan de Universiteit van Reading in Engeland. Daar promoveerde hij in 2003 op een proefschrift over praktisch redeneren en vrije wil. Van 2002 tot 2005 werkte hij als research fellow aan de Universiteit van Cambridge, om vervolgens in de functie van UD en daarna UHD terug te keren naar Reading. Sinds 2013 is hij werkzaam op onze faculteit, waar hij college geeft over onderwerpen binnen de ethiek, de metaethiek en de politieke filosofie.Werkterrein

De expertise van Bart Streumer betreft de politieke filosofie, de ethiek en in het bijzonder de metaethiek. Deze discipline reflecteert op de ethiek en onderzoekt het karakter van morele oordelen. Zijn morele oordelen sentimenten, of zijn het opvattingen over feiten? En als het opvattingen over feiten zijn, bestaan die feiten dan? Daarnaast houdt Bart Streumer zich ook bezig met de relatie tussen sociaal-economische gelijkheid en morele verantwoordelijkheid, en met name met de vraag of ongelijkheid tussen mensen alleen gerechtvaardigd is als ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn.

 

bottom of page