top of page
Bildung eigentijds vormgeven.
Door Eugène Sutorius, voormalig advocaat, rechter en hoogleraar strafrecht. Oprichter van de Bildung Academie.

"Als het waar is dat door onderwijs in ieder geval drie doelstellingen behoren te worden bereikt: Kwalificatie (kennen en kunnen), Socialisatie (leren je sociaal te voegen) en Persoons- of karaktervorming,  dan schieten onze instellingen voor hoger onderwijs schromelijk tekort.  

Is Bildung als je bewust en actief verhouden tot  identiteit en authenticiteit van jezelf en de ander, tot de erfschat van de mens (kunst, religie, geld ea), en tot je eigen tijd (samenleving in transitie) hierop een adequaat antwoord? Niet alleen maar de kritische analyse, maar ook de empathie, de ethiek en expressie moeten actief worden beoefend 'en geinternaliseerd!"

 

Bildung gaat over:

’wie ben ik’ en ‘wat wil ik met mijn leven?’.Om je in te kunnen zetten voor je toekomst en je idealen is het nodig dat jij weet wie je bent en zicht krijgt op je vermogens en kernwaarden. Charles Taylor omschrijft het zo: ‘Weten wie je bent, betekent weten wat voor jou van waarde is’. Wilhelm von Humboldt (bedenker van de term Bildung) formuleerde het zo: ’Om jezelf te kunnen ontplooien is het nodig zinvolle verbintenissen met anderen aan te gaan. Beide elementen –persoonsvorming en burgerschap- vormen de kern van Bildungs-onderwijs.

Eugéne Sutorius werkte

15 jaar in de advocatuur
was 15 jaar rechter en
15 jaar hoogleraar UvA

In 2014 nam hij, samen met 50 studenten, het initiatief tot oprichting van de BildungAcademie!

bottom of page