top of page
Sara van Epenhuysen, schilderen en spreken, twee vormen van communicatie

Over het maken en zien van schilderijen kan van alles worden gezegd. Schilderen is een vorm van communiceren net als spreken. De vraag is alleen hoe een schilderij en dat wat er over gezegd wordt samenhangen. Er zijn allerlei schilders die over hun werk dingen hebben gezegd of geschreven. Dat kan variëren van: ‘ik herken mijn onderwerp pas als het schilderij af is’ tot: ‘ik schilder wat ik zie’. In mijn betoog ga ik in op gebruikelijke manieren van spreken over kunst en vergelijk ik die met mijn eigen ervaringen als praktiserend en reflecterend kunstenaar en met uitspraken die schilders over hun schilderijen hebben gedaan. Daarbij let ik niet alleen op datgene wat er over schilderijen gezegd wordt maar ook op de mogelijkheden om daar dan zinvol vragen bij te stellen, dat wil zeggen: daarover te communiceren.

Sara van Epenhuysen

Studeerde filosofie in Utrecht, werkte als universitair docent bij de RUG (faculteit wijsbegeerte en medische faculteit) en het UMCG.

Deed in 2010 eindexamen aan de Klassieke Academie voor Schilderkunst (nu: Klassieke Academie voor Beeldende Kunst) in Groningen en exposeert sindsdien regelmatig in diverse galeries.

bottom of page