top of page
Gerard Visser, De vraag van Heidegger naar techniek - een commentaarIn zijn voordracht 'De vraag naar de techniek' uit 1953 onderwerpt Martin Heidegger de  instrumentele  opvatting van techniek aan een kritisch onderzoek. Hij gaat daarvoor terug naar Aristoteles en diens leer van oorzakelijkheid en laat zien dat de Griekse filosoof onder technische voortbrenging nog iets heel anders verstond, namelijk een `wijze van ontbergen’. Op basis hiervan kan Heidegger een nieuw licht werpen op de moderne techniek, die hij analyseert als een `opvorderend ontbergen’, dat van al wat er mee in aanraking komt maar één ding verlangt, dat het terstond ter plekke ter beschikking staat. De smartphone is hier een recent opvallend blijk van, maar het geldt al voor waterleiding en lucifer.

 

Van 'De vraag naar de techniek' verscheen in 2014 bij uitgeverij Vantilt een nieuwe vertaling, van de hand van Mark Wildschut, samen met een boek van Gerard Visser, Heideggers vraag naar de techniek. Een commentaar, waarin hij Heideggers diepgaande beschouwing niet alleen nauwkeurig en integraal uitlegt, maar ook ingaat op de herkomst van diens herneming van de zijnsvraag in de ervaring van wat Nietzsche het Europese nihilisme heeft genoemd. Op deze avond zal Gerard Visser Heideggers bezinning in hoofdlijnen uiteenzetten.

 

Gerard Visser is hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Andere recente boeken van zijn hand: Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (SUN 2008), Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel (Valkhofpers 2009), Water dat zich laat oversteken. Verkenningen in het stroomgebied van beleving en gelatenheid (Sjibbolet 2011) en In gesprek met Nietzsche (Vantilt 2012).

 

           terug naar programmaoverzicht

bottom of page