top of page

Informatie curus "Evolutie een blind toeval en willekeur of toch......met een richting ?"

 

12 december 2015  door Arie Bos,

 

 

 

De vrije wil is al eeuwen een filosofisch en ook theologisch heet hangijzer. Sinds enkele decennia heeft de neurowetenschap zich in dit debat gemengd en het – naar het lijkt –  definitief beslecht met de bewering dat wij onze hersenen zijn en ons gedrag dus geheel biologisch is gedetermineerd. Maar de biologie – de evolutie – laat zelf een geheel ander beeld zien. In de evolutie valt namelijk een trend waar te nemen naar steeds grotere autonomie en individualisering. Zo blijkt elke stap van de ene grote soort naar de andere – bijv. van vis naar amfibie, of van amfibie naar reptiel – er één te zijn in de richting van grotere autonomie (ten opzichte van de wereld) én van individualisering, d.w.z. van autonomie t.o.v. soortgenoten.

En dat is niet toevallig. Inmiddels is namelijk duidelijk geworden dat de evolutie niet wordt gedreven door spontane en toevallige mutaties maar door veranderingen in het DNA die óf een antwoord zijn op veranderde omstandigheden óf een aanpassing aan ander gedrag. Het DNA volgt dus de verandering en zet ze niet in gang. Bovendien blijken toevallige mutaties – dit weten wij uit de geneeskunde – meestal slecht uit te pakken.

De finesses van deze nieuwe inzichten komen aan de orde in de ééndaagse cursus die Arie Bos zal geven.

 

 

Arie Bos was huisarts in Amsterdam Centrum en leidt huisartsen op aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was mede-oprichter en voorzitter van Buddy-organisatie 'Metgezel' voor mensen met aids.

Thans doceert hij wetenschapsfilosofie en neurofilosofie aan medisch studenten aan het Utrechts Medisch Centrum.

 

Hij is auteur van diverse artikelen in vele tijdschriften en schreef het boek  "Hoe de stof de geest kreeg"  (de evolutie van het ik) en recent verscheen "Mijn brein denkt niet, ik wel". 

 

De cursus in Philos is gebaseerd op dit laatste boek.

 

 

 

 

Kosten cursus 80 euro per persoon. Maximaal aantal deelnemers 16.

 

De cursus gaat door bij 10 inschrijvingen.

 

Inschrijving vanaf 01.10.2015 naar wavdam@euronet.nl

bottom of page