top of page

03.11.2018 DAG- CURSUS 'FILOSOFEREN OVER DUURZAAMHEID EN WILDHEID'

door Bas Nabers, filosoof.

Deze cursus gaat over vragen als: hoe verhouden we ons in ons alledaagse leven tot onze natuurlijke omgeving? Welke verschillende grondhoudingen en beelden van de natuur spelen daarin door?

De cursus biedt geen lesje doemdenken, maar vormt een filosofische zoektocht naar de aarde als mogelijke bron van vitaliteit, enthousiasme en levensvragen.

 

Daarbij spelen op de achtergrond twee begrippen een centrale rol die ook in de moderne milieu en natuur filosofie belangrijk zijn geworden: het bekende begrip “duurzaamheid” (hoe kunnen de aarde ‘duurzaam’ leren gebruiken?) en het minder bekende, maar filosofisch eigenlijk spannender begrip “wildheid” (moeten we niet tegelijk een zeker mate van wildheid, eigenheid, ontembaarheid, koesteren in de natuur en de ons omringende omgeving? En zo ja, wat vraagt dit van ons?).

In het eerste deel van het programma zal Bas Nabers ingaan op verschillende aspecten van het probleem dat we tegenwoordig vaak onder de noemer “ecologische crisis” samenvatten. Daarbij zal hij met de cursisten nagaan wat voor soort probleem dit eigenlijk is. Dit vormt de aanleiding om verschillende grondhoudingen te onderscheiden, te onderzoeken en te evalueren, grondhoudingen die we meer of minder bewust ten aanzien van de natuur cultiveren.

 

Het tweede deel van de cursus spitst hij toe op discussies over de waarde van “beschaving” dan wel “wildernis”. Beide worden in de moderne cultuur in een sterke tegenstelling tot elkaar gedacht en zijn daardoor vaak ook eenzijdig geïdealiseerd. Een filosofie van de “wildheid” biedt voor die tegenstelling een kritisch en mogelijk inspirerend alternatief, dat helpt het eigen denken over cultuur en natuur te scherpen.

In de cursus maken de deelnemers kennis met hedendaagse filosofen zoals Henk Manschot, René ten Bos, Matthijs van Schouten en Bruno Latour, maar ook met de pioniers van de natuurfilosofie en het moderne ecologische denken, zoals Aldo Leopold. Bas Nabers zal de cursus een sterk interactief karakter geven. Dat lijkt voor zo'n programma van een hele dag ook wel zo fijn.

Waar: locatie in het centrum van de stad Groningen (hangt af van aantal deelnemers)

Wanneer: zaterdag 3 november 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Kosten: 80 euro inclusief koffie/thee en een eenvoudige lunch

Inschrijving:  vanaf 24-09-2018 middels het contact formulier op deze website, of per mail naar wavdam@euronet.nl of mondeling op één van de Philos avonden.

Plaatsing op volgorde van aanmelding.

Minimum aantal deelnemers: 12 (maximum 25)

Bas Nabers studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen, Nijmegen, Tübingen en Berlijn. Vanaf 2014 is hij zelfstandig schrijver en docent in de filosofie. Hij won verschillende essay prijzen en verzorgde cursussen voor de Vrije Academie, de Hovo en voor gedetineerden in de gevangenis. Daarnaast werkt Bas bij het Humanistisch Verbond in Amsterdam. Naast zijn hoofdfunctie als programmaleider zorg & geestelijke verzorging ontwikkelt hij daar cursussen rondom eigentijdse vraagstukken zoals duurzaamheid en onze 21e eeuwse verhouding tot de aarde.

Naast filosoof is Bas een gepassioneerd wandelaar, alpinist en avonturier, met een fascinatie voor wilde en onherbergzame plekken. Hij werkte als gids op een husky- en wildernisboerderij in Lapland en onderneemt zelfstandige winter trektochten door gebieden als Spitsbergen en Sarek National Park. Ook organiseert hij cursussen aan de ruige westkust van Schotland, waarin filosofie en natuurbeleving elkaar op verrassende manieren ontmoeten en verrijken.


 

bottom of page