top of page

20.10.2020   

 

Deze avond is helaas vanwege oplopende Corona besmettingen AFGELAST*).

‘Rationeel Godsdenken’ een paradox en/of mogelijkheid?
 

Een leidraad voor niet gelovigen aan de hand van Aurelius, Democritus, Epicures, Lucretius en Spinoza, een bergbeklimmer, zeezeiler,  monniken en VWO leerlingen

Inleider: Ton de Kok, geesteswetenschapper en tot voor kort docent godsdienstfilosofie in Amsterdam.

*) We hopen dat deze avond met Ton de Kok op een latere datum alsnog kan plaatsvinden.

Ton de Kok komt opnieuw als spreker bij Philos. Eerder deelde hij de inzichten van filosofen, schrijvers, wetenschappers en kunstenaars over het bestaansmysterie..

 

Dit keer illustreert hij, aan de hand van Marcus Aurelius, Democritus, Epicures, Lucretius en Spinoza, de bergbeklimmer Alex Honnold, zeezeiler Henk de Velde, monniken van Chatreuse en de VWO leerlingen die hij 18 jaar les gaf, een leidraad voor niet-gelovigen.

 

Spreker is gepromoveerd geesteswetenschapper en tot voor kort werkzaam als docent godsdienstfilosofie op een middelbare school in Amsterdam.

In zijn arbeidzame leven was hij marinier, slavist en Kamerlid voor het CDA.

Ook voor deze avond moet men zich van te voren aanmelden.

Het maximum aantal gasten op 20.10 is (ivm corona): 22

tondekok.jpg

Ton de Kok

bottom of page